Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy         KontaktPUBLIKACJE - METODA DOBREGO STARTU
1971

1. Jaklewicz H., Bogdanowicz M., Loebl W. (1971) Próba adaptacji metody Bon Depart do warunków polskich. Materiały Zjazdowe. Warszawa: PTHP, s.37.


1973

2. Jaklewicz H., Bogdanowicz M., Loebl W. (1973) Próba adaptacji metody Bon Depart do warunków polskich. "Problemy Psychoterapii". Warszawa: PTHP, t.III, s. 295-313.


1974

3. Bogdanowicz M., Jaklewicz H., Dąbrowska E. (1974) Zastosowanie metody Bon Depart w muzykoterapii. Zeszyty Naukowe. Gdańsk: PWSM, nr XIII, s.163-175.


1975

4. Bogdanowicz M. (1975) Metoda Bon Depart i próby jej zastosowania w przedszkolu. "Wychowanie w Przedszkolu" 1975, r 7-8, s.376-383

5. Bogdanowicz M. (1975) Bon Depart - metoda aktywizowania rozwoju psychomotorycznego i rehabilitacji psychomotorycznej. Olsztyn.


1977

6. Jaklewicz H., Bogdanowicz M. (1977) Metoda Bon Depart v naprave dyslexii. W: K logopedicke teorii a praxi. Statni pedagogicke nakładatelstvi. Praha: SPN, s.102-107.


1980

7. Bogdanowicz M. (1980) Zastosowanie metody dobrego startu w przedszkolu. W: Brejnak W. /red/ Poradnictwo wychowawczo-zawodowe. Warszawa: WSiP, s.145-149.

8. Bogdanowicz M. (1980) Zastosowanie metody dobrego startu w pracy z dziećmi o prawidłowym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. "Psychologia". Gdańsk: UG, nr 3, s.139-146.


1981

9. Bogdanowicz M. (1981) Rola metody dobrego startu w profilaktyce i terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci. W: Gałkowski T. /red/ Zaburzenia osobowości dzieci i młodzieży. Warszawa: PTWzK, s.143-149.


1983

10. Bogdanowicz M., Loebl W. (1983) Efektywność metody dobrego startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. "Logopedia", nr 14/15, s.69-85.


   1985


11. Bogdanowicz M. (1985, 1989) Metoda dobrego startu w pracy z dziećmi od 5 do 10 lat. Warszawa: 1985 wyd. I. WSiP; 1989 Wyd.II. WSiP.


1986

12. Bogdanowicz M. (1986) Materiały do ćwiczeń metodą dobrego startu. Poradnik dydaktyczno-wychowawczy. Jelenia Góra: ODN, nr 2, s.19-52.


1987

13. Bogdanowicz M. (1987) Rola integracji percepcyjno-motorycznej w uczeniu się czytania u dzieci. Streszczenia referatów Konferencji Naukowej WSP. Kraków, s. 7.

14. Bogdanowicz M. (1987) Integracja percepcyjno-motoryczna a specjalne trudności w czytaniu u dzieci. Gdańsk: UG. Praca habilitacyjna.

15. Bogdanowicz M. (1987) Stymulowanie rozwoju i terapia pedagogiczna zaburzeń integracji percepcyjno-motorycznej. W: Czyżowska E., Sowa J. (red.) Terapia dziecka specjalnej troski. Rzeszów: ODN, s. 27 – 57.


1989

16. Bogdanowicz M. (1989) The Good Start Method. Abstract. IARLD Symposium. Prague, s.7.

17. Bogdanowicz M. (1985, 1989) Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem od 5 do 10 lat. 1985 wyd. I., 1989 Wyd.II. Warszawa: WSiP.


1993

18. Bogdanowicz M.,Tomaszewska M. (1993) Piosenki na literki. Podręcznik i kasety z nagraniami. Gdynia: Elfax.

19. Bogdanowicz M. (1993) Diagnosis and Treatment of Children with Reading and Writing Difficulties in Poland. Bulletin Le Bon Depart, nr 2. s.1-12.

20. Bogdanowicz M. (1993) The Good Start Method. Bulletin Le Bon Depart, nr 2, s.24-29

21. Bogdanowicz M. (1993) Sensorimotor integration and special difficulties in acquiring skills. Bulletin Le Bon Depart, nr 3, s.1-18.


1994

22. Bogdanowicz M. (1994) The Good Start Method in Prevention of Dyslexia. W: Legasthenie. Bericht uber den Fachkongres 1993. Berlin 1994. Bundesverband Legasthenie e.v, s.355 - 358.

23. Bogdanowicz M. (1994) Metoda ruchu rozwijającego i metoda dobrego startu we wspomaganiu rozwoju i terapii dziecka. W: Mowa głośna i pismo. Warszawa – Białystok: Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka s.48 - 49.

24. Bogdanowicz M. (1994) Dostosowanie metody dobrego startu do potrzeb dzieci autystycznych - efektywność tej modyfikacji. W: Dykcik W.(red): Autyzm - kontrowersje i wyzwania. Poznań: Eruditius.


1996

25. Bogdanowicz M., Szlagowska D. (1996, 1997, 1998) Piosenki do rysowania. Podręcznik, materiały do ćwiczeń, kaseta z nagraniami. Gdańsk: 1996 wyd.I. Wyd. Fokus;

26. Bogdanowicz M. (1996) The Good Start Method . “Bulletin le bon depart”, nr 1, s.38 - 46.

27. Bogdanowicz M. (1996) Metoda Dobrego Startu - materiały z zajęć grupowych i indywidualnych. W: Program i Streszczenia . XXIX  Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gdańsk: GWP, s.71-72.


1997

28. Bogdanowicz M. (1997, 2005) Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria - diagnoza - terapia. Warszawa: 1997 I wyd; 2005 wyd.IV. CMP P-P.

29. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (1997-8) Od piosenki do literki. Cz. 1 i 2 Podręcznik, materiały do ćwiczeń, kaseta z nagraniami. Gdańsk: I wyd, Wyd. Fokus.

30. Bogdanowicz M. (1997) Integravimas pagal poreikius. “Svietimo Naujoves”,  nr 4, s.35 - 37.

31. Bogdanowicz M. (1997) Metoda Dobrego Startu. “Tu Jesteśmy”, nr 9, s.10 -12.


1998

32. Bogdanowicz M., Swierkoszova J. (1998) Metoda Dobreho Startu. Ostrawa, KASIMO

33. Bogdanowicz M. (1998) Metoda dobrego startu dla dzieci niepełnosprawnych. W: K.Duraj-Nowakowa, B.Muchacka (red) Funkcje zabaw w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kraków: WSP, s.149-162.

34. Bogdanowicz M. (1998) Metoda dobrego startu - rehabilitacja  i wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka. Streszczenia Sympozjum Polskiego Instytutu Ericksonowskiego pt. Psychoterapia dzieci, młodzieży, rodzin - integracja różnych podejść. Łódź 17 - 19.05.1998, s.8.


1999

35. Bogdanowicz M. (1999) Metoda Dobrego Startu. Wyd.III zmienione. Warszawa: WSiP

36. Bogdanowicz M. (1999) Metoda Dobrego Startu we wspieraniu rozwoju, edukacji i terapii. Materiały 30-go Jubileuszowego Zjazdu Naukowego PTP. Warszawa, s.272.

37. Bogdanowicz M. (1999) Wybrane aspekty metody ruchu rozwijającego i metody dobrego startu we wspomaganiu rozwoju komunikacji. W : Materiały z konferencji nt. Psychoterapia dzieci z niepełnosprawnością złożoną  - alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Warszawa, s.45-49.


2000

38. Bogdanowicz M. (2000) Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi z trudnościami szkolnymi. W: B. Kaja (red) Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja. Psychokorekcja. Bydgoszcz: WSP, s. 133 - 142.

39. Bogdanowicz M. (2000) Skala Oceny Zachowania i wytworów (SOZ i W) dzieci uczestniczących w zajęciach Metody Dobrego Startu. Gdańsk: Wyd. Fokus.

40. Bogdanowicz M. (2000) Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria - diagnoza - terapia. Warszawa: Wyd.IV.CMP PP.


2001

41. Bogdanowicz M. (2001) Ruch i piosenka. Gdańsk: Fokus.

42. Bogdanowicz M., Malinowska - Bronk D., Kwidzińska A. (2001) Skuteczność Metody Dobrego Startu  jako metody stymulowania rozwoju i edukacji. Program i streszczenia - X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Gdańsk, s.21- 22.

43. Bogdanowicz M. (2001) Indywidualne i integracyjne  zajęcia rehabilitacyjne  z wykorzystaniem różnych modyfikacji Metody Dobrego Startu. W: W. Dykcik, B. Szychowiak (red) Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Poznań: UAM, s.125-145.


2002

44. M. Bogdanowicz (2002) Rymowanki-przytulanki. Gdańsk: Wyd. Fokus.

45. Bogdanowicz M. (2002) Good Start Method. Convegno Dislessia e Scuola, Individuazione ed intervento  precoce. Lucca 2002. Associazione Italiana Dislessia, s.18-33.


2003

46. Bogdanowicz M. (2003) Przytulanki czyli wierszyki  na dziecięce masażyki. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

47. Bogdanowicz M. (2003) Kołysanki - utulanki. Gdańsk: Wyd. Fokus.


2004

48. Bogdanowicz M., Barańska M., Czerkas-Polit A., Ellwardt D., Jakacka E., Sirak-Stopińska K., Zachodny B. (2004) Dobry Start – Wielka Podróż. Gdańsk: Wyd. Harmonia.


2005

49. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2005) Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki. Część 1. Gdańsk: Wyd. Harmonia.


2006

50. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2006) Od wierszyka do literki . Zeszyt 1 i Zeszyt 2. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

51. Bogdanowicz M. (2006) Skala Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

52. Bogdanowicz M., Jakacka E., Barańska M. (2006)  Piosenki do rysowania. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

53. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., (2006) Metoda Dobrego Startu – filmy z komentarzem metodycznym . Gdańsk: Wyd. Harmonia.


2007

54. Bogdanowicz M., Szewczyk M. (2007) Metoda Dobrego Startu. Od słowa do zdania, od zdania do tekstu. Gdańsk: Wyd. Harmonia.


2008

55. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2008) Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki, dwuznaku i zmiękczenia. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

56. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2008) Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku: dla dzieci 3-4 letnich. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

57. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2008) Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku: dla dzieci 5 letnich. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

58. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2008): Dobry Start. Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

59. Bogdanowicz M. (2008) Wczesna diagnoza i interwencja w przedszkolu kluczem do sukcesu szkolnego dzieci o nieharmonijnym rozwoju dziecka. Raport merytoryczny. Projekt –Alternatywne formy edukacji przedszkolnej - Dobry Start Przedszkolaka . Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Świdnica: PTD 0/49 w Świdnicy, s. 9-15.

60. Bogdanowicz M. (2008) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. [W]:Błeszyński J.J., Baczała D., Binnebesel J. (2008) Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną. Łódź: Wyższa Szkola Edukacji Zdrowotnej. S.281- 291.

61. Bogdanowicz M. (2008) Metoda dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju dzieci z Zespołem Downa. W: Kaczmarek B. B. (red) Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka. Kraków: Wyd. Impuls, s.259-275.


2009

62. Bogdanowicz M. (2009) Metoda Dobrego Startu  w teorii i praktyce [W]: Teoria a praktyka w kształceniu specjalnym. Sandomierz : Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”, s.10-30


2010

63. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2010). Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki. Cz. 2 Litery polskie. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

64. Bogdanowicz M., Wojnarowska  A.  (2010) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – założenia, inspiracje, warianty – cz. 1. „Bliżej Przedszkola” Nr 9,108, wrzesień 2010, s. 30-33.

65. Bogdanowicz M ., Wojnarowska  A.  (2010) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – założenia, inspiracje, warianty – cz. 2. „Bliżej Przedszkola” Nr 10,109, październik 2010, s. 44-47.

66. Bogdanowicz M., Wojnarowska  A.  (2010) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – zajęcia wprowadzające . „Bliżej Przedszkola” Nr 11,110 listopad, 2010, s. 38 - 41.

67. Bogdanowicz M., Wojnarowska  A.  (2010) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – Zajęcia właściwe - ćwiczenia ruchowe. „Bliżej Przedszkola” Nr 12,111, grudzień 2010, s. 46-47.

68. Bogdanowicz M. (2010) Ogólna charakterystyka Metody Dobrego Startu. Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 3 (8) zima 2010, s. 8 -  15.


2011

69. Bogdanowicz M., Wojnarowska  A.  (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – Zajęcia właściwe - ćwiczenia ruchowo-słuchowe. „Bliżej Przedszkola” Nr 1,112, styczeń 2011, s. 76-78.

70. Bogdanowicz M., Wojnarowska  A.   (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – Zajęcia właściwe - ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. „Bliżej Przedszkola” Nr 2,113, luty 2011, s. 42-44.

71. Bogdanowicz M., ., Wojnarowska  A.   (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz– Zajęcia końcowe „Bliżej Przedszkola” Nr 3,114, marzec 2011, s. 46-48.

72. Bogdanowicz M., Wojnarowska  A.  (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz– Łatwe wzory i piosenki lub wierszyki.„Bliżej Przedszkola” Nr 4,115, kwiecień  2011, s. 45-47.

73. Link – Dratkowska E., Bogdanowicz M. (2011) Rybki, Ryby,Wieloryby – Rybki. Program dla dzieci w wieku od 5 miesiąca życia. Gdańsk: Akademia Zabawy i Rozwoju – Octopus.

74. Link – Dratkowska E., Bogdanowicz M. (2011) Rybki, Ryby,Wieloryby – Ryby. Program dla dzieci w wieku od 11 miesiąca życia. Gdańsk: Akademia Zabawy i Rozwoju – Octopus.

75. Link – Dratkowska E., Bogdanowicz M. (2011) Rybki, Ryby,Wieloryby – Wieloryby. Program dla dzieci w wieku od 19 miesiąca życia. Gdańsk: Akademia Zabawy i Rozwoju – Octopus.

76. Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz– Wzory literopodobne i piosenki lub wierszyki. „Bliżej Przedszkola” Nr 5,116, maj 2011, s. 59-61.

77. Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz– Litery i piosenki lub wierszyki. „Bliżej Przedszkola” Nr 6,117, czerwiec 2011, s. 61-63.

78. Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – O efektywności metody. „Bliżej Przedszkola” Nr 7-8,118-119, magazyn specjalny 2011, s. 94-95.2012

79. Bogdanowicz M. (2012) MDS i MRR – komplementarnie uzupełniające się metody. „Bliżej Przedszkola” Nr 9,132, wrzesień 2012, s. 10-12.

80. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2012) Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do cyferki. Gdańsk: Wyd. Harmonia.


      2014

81. Bogdanowicz M. (2014). Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej Gdańsk: Harmonia Universalis.

82. Bogdanowicz, M., Łockiewicz, M., Katarzyna, M. Bogdanowicz : Metoda  Dobrega Začetka. In: Košak Babuder, M., Clement Morrison, A., Stančič, Z., Kavkler, M., Magajna, L., Pulec Leh, S. (red): Otroci in Mladostniki s Specifičnimi Učnimi Težavami. Zbornik prispevkov. Ljubliana. 2014. Društvo Bravo, s.38-45.


  2015

83. Bogdanowicz, M., Szewczyk, M. (2015). Metoda Dobrego Startu. Od głoski do słowa. Program wspomagania rozwoju mowy małych dzieci oraz dzieci z opóźnionym rozwojem językowym i wadą słuchu. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

84. Bogdanowicz, M., Bogdanowicz, K.M., Łockiewicz , M.(2015) The Good Start Method for English. Metoda Dobrego Startu® we wspomaganiu rozwoju i uczeniu się dzieci rozpoczynających naukę języka angielskiego. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

85. Bogdanowicz, M., Szewczyk, M. (2015). Metoda Dobrego Startu. Wspomaganie rozwoju mowy małych dzieci oraz dzieci z opóźnionym rozwojem językowym i wadą słuchu. „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy” Nr 1, styczeń/luty 2015, s. 16-19.


2016

86. Bogdanowicz, M., Bogdanowicz, K.M., Łockiewicz, M. (2016). „The Good Start Method for English” – nowy program wspomagania rozwoju i uczenia języka angielskiego. „Bliżej Przedszkola” Nr 2.173/2016, s. 26-31.

87. Bogdanowicz, K. M., Bogdanowicz, M. (2016). “The Good Start Method for English” or how to support development, prevent and treat risk of dyslexia in children learning English as a second language. Polish Psychological Bulletin. Vol. 47, 3; 265-269. DOI: 10.1515/ppb-2016-0029.


2017

88. Bogdanowicz, M. (2017). Metoda Dobrego Startu, MDS® Marty Bogdanowicz w kształtowaniu komunikacji pisemnej. W: A. Domagała, U. Mirecka, Zaburzenia komunikacji pisemnej (786-807). Gdańsk: Harmonia Universalis.


Wykonanie i serwery: Piotr Badowski