Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy        Kontakt


Medal "Zasłużonej dla polskiej psychologii" dla Profesor Marty BogdanowiczWalne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dniu 1. grudnia 2018 roku uhonorowało Profesor Martę Bogdanowicz medalem „Zasłużona dla polskiej psychologii” za jej wieloletnią wybitną działalność naukową i praktyczną.


Uroczystość wręczenia odbyła się na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 16 października 2019 roku. Laureatka odebrała medal/statuetkę z rąk Przewodniczącej PTP dr Krystyny Teresy Panas.

Odznaczenie to zostało przyznane po raz pierwszy. W gronie wyróżnionych tą nagrodą wybitnych polskich psychologów znaleźli się: Wanda Badura-Madej, Adam Biela, Marta Bogdanowicz, Jerzy Brzeziński, Czesław Czabała, Aleksandra Jaworowska, Małgorzata Kościelska, Ida Kurcz, Jerzy Mellibruda, Janusz Reykowski, Helena Sękowa, Jan Strelau.


Wypowiedź prof. Marty Bogdanowicz podczas  ceremonii wręczania wyróżnienia przyznanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne: medalu /statuetki „za zasługi dla polskiej psychologii” w  dniu 16. października 2019:


Jestem wzruszona przyznaniem mi tak zaszczytnego wyróżnienia.

Gdy próbowałam znaleźć uzasadnienie tej decyzji uznałam, że zasługi znajdują się po stronie  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które pragnę wymienić:

- przynależność do PTP dała mi wsparcie zawodowe kolegów i poczucie bezpieczeństwa, gdy zaraz po obronie pracy magisterskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, podjęłam pracę jako jedyny psycholog w Wojewódzkiej Przychodni Higieny Szkolnej w Gdańsku;

- wieloletnia działalność  w PTP, w roli sekretarza Oddziału Gdańskiego, dostarczyła mi bezcennych doświadczeń organizacyjnych. To tam regularnie organizowałam zebrania o charakterze szkoleniowym, spotkania z gośćmi zagranicznymi odwiedzającymi Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, który użyczał nam pomieszczeń. Dzięki temu, że uchylali nam rąbka „żelaznej kurtyny” dowiadywaliśmy się  co dzieje się na świecie w psychologii. Tam też uczyłam się organizacji pracy na rzecz środowiska psychologów.  W tych czasach nie było telefonów komórkowych, SMS-ów, mejli,  laptopów, drukarek itp. Każde zebranie wymagało dwóch dni „prac ręcznych” i „lizania znaczków”  aby wysłać zaproszenia pocztą;

- przy Gdańskim Oddziale PTP założyłam Sekcję Psychologii Klinicznej Dziecka i pod tym szyldem przez wiele lat przekazywałam wiedzę zdobywaną na bieżąco, a więc szkoliłam pracowników poradni wychowawczo-zawodowych, nauczycieli i psychologów w dziedzinie specyficznych zaburzeń uczenia się (diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej).

Dzięki tym doświadczeniom dojrzałam do samodzielnej działalności, by  w 1990 roku założyć Polskie Towarzystwo Dysleksji, stowarzyszone w European Dyslexia Association. W okresie 30 lat działania tej organizacji, udało nam się podnieść świadomość społeczną i ustanowić podstawy prawne, umożliwiające uczniom z tymi zaburzeniami, rozwój osobisty i podołanie wymaganiom kolejnych etapów edukacji, aż do pełnej samodzielności.

Za to wszystko pragnę dziś gorąco podziękować.


Wykonanie i serwery: Piotr Badowski