Wykonanie i serwery: Pitrock Freelance Graphic Design Studio | Piotr Badowski

Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy         Kontakt


Prof. zw. dr hab.Marta Bogdanowicz

Psycholog kliniczny dziecięcy, profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, była wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Odznaczona Orderem Uśmiechu przyznawanym przez dzieci.


Curriculum Vitae


I.Dane osobowe:


Marta Bogdanowicz,     

e-mail: psymbg@gmail.com;
           marta.bogdanowicz@wp.pl


II. Wykształcenie: wyższe

1966     Uniwersytet Jagielloński – uzyskany tytuł magistra psychologii ze

            specjalizacją z zakresu psychologii klinicznej;  praca magisterska nt. „Próba psychoterapii

            w przypadkach niepowodzeń szkolnych”, pod kierunkiem  prof.dr hab. Marii Susułowskiej

1976     Uniwersytet Gdański - uzyskany stopień naukowy doktora n. hum. z zakresu psychologii;

            praca doktorska nt. „Psychologiczna analiza trudności w pisaniu u dzieci”, pod kierunkiem

            prof.dr hab.Józefa Rembowskiego

1987     Uniwersytet Gdański - stopień naukowy doktora habilitowanego n. hum. z zakresu

            psychologii; praca habilitacyjna nt. „Integracja percepcyjno-motoryczna a specjalne  

            trudności w czytaniu u dzieci”.

2000     Uniwersytet Gdański  -  tytuł naukowy profesora

2005     Uniwersytet Gdański  - stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego


Staże naukowe:


Wykształcenie  zawodowe i specjalizacje:


III. Doświadczenie zawodowe i organizacyjne

1966 - 1972   Poradnia Nerwic dla Dzieci i Młodzieży - Specjalistyczny Z O Z nad Matką i  

                      Dzieckiem w Gdańsku - psycholog kliniczny (specjalizacja II stopnia w zakresie

                      psychologii klinicznej dziecka)

1972 - 1976   Asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

1976 - 1987   Adiunkt w Instytucie Psychologii UG

1987 - 1991   Docent w Instytucie Psychologii UG

1991 - 2000   stanowisko profesora nadzwyczajnego w UG

1992 - 1996   Kierownik Zakładu Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie                     Psychologii UG

1993 - 1996   Wicedyrektor ds. Dydaktyki Instytut Psychologii UG

1995 - 2000   Profesor wizytujący Pedagogicka Fakulta, Ostravska Univerzita, Rep.Czeska  

1999 - 2007   Wiceprzewodnicząca European Dyslexia Association

2002 - 2005   Wicedyrektor ds. Nauki Instytutu Psychologii UG

2005 - 2014   Stanowisko profesora zwyczajnego UG

2005 - 2008   Dyrektor Instytutu Psychologii UG

2008 - 2014   Kierownik Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju

2014 -            Profesor zwyczajny, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Zajęcia dydaktyczne prowadzone zagranicą (kursy, cykle wykładów) :

Litwa (Uniwersytet Wileński -1993, 1994, 1996, 1998; Uniwersytet w Kłajpedzie – 2006, 2007, 2014); Republika Czeska (Institut pedagogicko-psychologickeho poradenstvi, Praga - 1990,1992,1995; Ostravska Univerzita - 1990,1995, 1996; Szkoła dla uczniów z dysleksją im. Zdenka Matějčka – Most -1999); Słowacja (Levoca - 1991); Węgry (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej,  Budapeszt - 1989,1991); Ukraina (Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju we Lwowie, 2002);

Włochy (Centro di intervento precoce per bambini con deficit visivo,  Cannero Riviera - 1997, 1998); Rosja (Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена. St.Petersburg-2010); Uniwersytet w Santiago de Compostela, Hiszpania (2012).IV. Obszary badawcze i działalność naukowa i aplikacyjna


Obszary badawcze:

1. psychologia kliniczna dziecka (specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysortografia i dysgrafia;     leworęczność),

2. wspomaganie rozwoju, profilaktyka zaburzeń rozwojowych, edukacja,  terapia pedagogiczna;

Metoda Dobrego Startu® (autorstwo metody); Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (upowszechnienie metody w Polsce, dzięki prowadzonym od 20 lat – kursom, publikacjom i badaniom); „Dziecięce masażyki” – zabawy relacyjne dla dzieci małych i niepełnosprawnych (autorstwo koncepcji, publikacje) ; „Czytamy razem” – trening czytania i rozwijania myślenia dla dzieci z trudnościami w czytaniu (autorstwo projektu prowadzonego od 7 lat , aktualnie w 44 szkołach w Polsce).

3. diagnoza rozwoju dziecka:


Publikacje

- 447 (wszystkie publikacje - naukowe i popularnonaukowe)


W tym:

22 - książki; 19 - red. i tłumaczenie książek

36 - publikacje zwarte - aplikacje do praktyki;


Autorstwo i współautorstwo metod diagnostycznych:

 1. Bogdanowicz M., Kisiel B. (1979) Karta Rozwoju Psychoruchowego Dziecka w wieku 0 – 3 lat. W: Kamińska M. (red) (1979 wyd.I.) Od noworodka do przedszkolaka. Warszawa: PZWL.
 2. Bogdanowicz M. (1978) Nieznany język. Gdańsk: Uniwersytet Gdański (maszynopis).
 3. Bogdanowicz M. (1978) Nasz język. Gdańsk: Uniwersytet Gdański (maszynopis).
 4. Bogdanowicz M. (1978) Łatysz – test czytania i pisania materiału bezsensownego . Gdańsk: Uniwersytet Gdański (maszynopis).
 5. Bogdanowicz M. (1987, 1990, 1997) Test czytania – Darek, w publikacjach:
  Bogdanowicz M. (1987) Integracja percepcyjno – motoryczna a specjalne trudności w czytaniu u dzieci. Gdańsk: Uniwersytet Gdański; Bogdanowicz M. (1990) Integracja percepcyjno - motoryczna. Metody diagnozy i terapii. Warszawa: CMP PW-Z.; Bogdanowicz M. (1997 wyd.I.) Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria - diagnoza - terapia. Warszawa: CMP P-P.
 6. Bogdanowicz M. (1987, 1990, 1997) Próby diagnostyczne do oceny integracji percepcyjno-motorycznej” Próby „I” oraz Próby „T” w: Bogdanowicz M. (1987) Integracja percepcyjno – motoryczna a specjalne trudności w czytaniu u dzieci. Gdańsk: Uniwersytet Gdański; Bogdanowicz M. (1990) Integracja percepcyjno - motoryczna. Metody diagnozy i terapii. Warszawa: CMP PW-Z.                                                                                                           
 7. Bogdanowicz, M., Krasowicz-Kupis, G. (1996). Metody badań umiejętności językowych i metajęzykowych dzieci 6. - 8.  letnich. Lublin: Wyd. Graner s.c.
 8. Bogdanowicz M. (2000, wyd.II) Skala Obserwacji Zachowania (SOZ) dzieci i rodziców, uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Gdańsk: Wyd. Harmonia.
 9. Bogdanowicz M. (2006, wyd.II) Skala Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu. Gdańsk: Wyd. Harmonia.
 10. Bogdanowicz M., Jaworowska A., Krasowicz-Kupis G., Matczak A., Pelc-Pękala O., Pietras I., Stańczak J., Szczerbiński M. (2008) Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 11. Bogdanowicz M., Kalka D., Karasiewicz K., Radtke B.M., Sajewicz –Radtke U. (2008) Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych. Podręcznik. Program Sąsiedztwo EU. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 12. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz –Radtke U., Radtke B. M., (2009) Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich Bateria - 8. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 13. Bogdanowicz M. (2009) Test czytania głośnego „Dom Marka”. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 14. Bogdanowicz M. (2010) Ocena czytania głośnego Dom Marka. Seria EduSensus Dysleksja. Gdańsk: Young Digital Planet - pakiet interaktywny zasobów wspomagających diagnozę pedagogiczną.
 15. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich - wersja skrócona (dla szkolnych psychologów i pedagogów). Bateria - 8S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 16. Bogdanowicz M. (2010) Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną w I klasie W: Mańkowska I., Rożyńska M.: Ortograffiti z bratkiem dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo OPERON - płyta CD do podręcznika.
 17. Mirecka A., Domagała U., Bogdanowicz M. (2010) Protokół obserwacyjny. W: Mirecka A., Domagała U., Profil sprawności grafomotorycznych. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 18. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010). Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio - i sześcioletnich. Bateria - 5/6. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 19. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010). Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria - 5/6 S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 20. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010) Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania. Zestaw zadań dla dzieci ośmioletnich. EduSensus DYSLEKSJA. Zestaw materiałów interaktywnych. Gdańsk: Young Digital Planet.
 21. Bogdanowicz M. (2010) Ocena ryzyka dysleksji. EduSensus DYSLEKSJA. Zestaw materiałów interaktywnych wspomagających badanie przesiewowe dzieci oraz profilaktykę w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu. Gdańsk: Young Digital Planet.
 22. Bogdanowicz M. (2010) Ocena czytania głośnego Dom Marka. EduSensus.
  DYSLEKSJA. Zestaw materiałów interaktywnych. Gdańsk: Young Digital Planet.
 23. Jaworowska A., Matczak A., Stańczak J., (2010) Diagnoza dysleksji. Aneks do Przewodnika diagnostycznego. Normalizacja dla  uczniów klasy V szkoły  podstawowej. Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 24. Bogdanowicz M. (2002, 2005, 2011, 2014) Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II. W: Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami w: Bogdanowicz M. (2011) Ryzyko dysleksji dysortografii i dysgrafii. Gdańsk: Harmonia Universalis. Wersja papierowa i elektroniczna.
 25. Bogdanowicz M., Kalka D. (2011, 2012) Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły (SRD-6). Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. Wersja papierowa i elektroniczna.
 26. Bogdanowicz M. (2010) Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną w I klasie W: Mańkowska I., Rożyńska M.: Ortograffiti z bratkiem dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo OPERON - płyta CD do podręcznika.
 27. Bogdanowicz M. (2011) Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów rozpoczynających naukę w II, III klasie. Gdynia: Wyd. Operon.
 28. Bogdanowicz M., Kalka D., Karpińska E., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2011). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 10 – 12 lat. Bateria – 10/12. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 29. Bogdanowicz M., Bala J., Klima E. (2011) Ocena Lateralizacji Czynności Ruchowych- zestaw zadań diagnostycznych. Wisła: Wyd. Z.P.H. Pilch.
 30. Bogdanowicz M., Kalka D., Karpińska E., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2012). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 13 - 15 lat. Bateria – GIM. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 31. Bogdanowicz M., Kalka D., Karpińska E., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2012). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 13 - 15 lat. Bateria – GIM S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 32. Bogdanowicz, M., Kalka, D., Karpińska, E., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B.M. (2013). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat – wersja skrócona. Bateria-10/12S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 33. Bogdanowicz, M., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. M., Kalka, D. (2015). Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Rewizja 2015. Bateria–5/6R. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 34. Bogdanowicz, M., Kalka, D., Karpińska, E., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. M. (2015). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7 - 9 lat. Bateria–7/9 [B–7/9]. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.


Patenty – aplikacje :  

Metoda Dobrego Startu MDS®  Marty Bogdanowicz - zastrzeżona nazwa i znak (od 2013)


Pomoce do zajęć terapeutycznych: 6 (współautorstwo)

1. Liczydełko do liczenia i myślenia;

2. Gry ortomagiczne;

3. Przestrzenne litery i cyfry;

4. Kolorowe tacki;


Filmy/ teksty i piosenki - CD

6 filmów dydaktycznych – scenariusze i komentarz dot. Metody Dobrego Startu (3) i Metody Ruchu Rozwijajacego (3)

2 filmy angielskie- redakcja komentarza

2 płyty CD do książek dla dzieci – „Przytulanki” i „Kołysanki-utulanki”V. Pełnione funkcje i działalność organizacyjna


a/ Uniwersytet Gdański

- kierownik Zakładu Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Dziecka (1992 - 1996)

- wicedyrektor ds. dydaktyki Instytutu Psychologii (1993 - 1996)

- wicedyrektor ds. nauki Instytutu Psychologii (2002 - 2005)

- dyrektor Instytutu Psychologii (2005-2008)

- kierownik Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju (2008 - 2014)


b/ Inne instytucje

- International Study Group on Special Educational Needs (UK) – członek (1983 - );  wiceprzewodnicząca (1988- 89),

- European Dyslexia Association – wiceprzewodnicząca z wyboru (1999 – 2008)- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych – kierownik specjalizacji (1978 - )

- Polskie Towarzystwo Dysleksji – założyciel, honorowa przewodnicząca (1990- ), wiceprzewodnicząca (2001 -)

- Komitet Nauk Psychologicznych PAN  – członek (1996 - 1998, 1999 - 2001)

- Centralna Komisja Egzaminacyjna – członek Rady Programowej (1999 - 2005)

- Ministerstwo Edukacji Narodowej - Główna Komisja ds stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli przy    Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie (w przeszłości)

- Centrum Edukacji Nauczycieli, Gdańsk – przewodnicząca Komisji ds. Egzaminów specjalizacyjnych (2000-2002).


VI. Udział w stowarzyszeniach i radach naukowych


- Komitet Nauk Psychologicznych  PAN (dwie kadencje ) (1996-1998, 1999-2001)

- Sekcja Neuropsychologii PAN  (90.- )

- Polski Komitet Audiofonologii

- Rada d/s Promocji Zdrowia Psychicznego. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (90.-)

- Rada Programowa  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej MEN (2000-2004)


- Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne – członek (2003 - )

- Polskie Towarzystwo Psychologiczne – członek honorowy

- Sekcja Rozwojowa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – członek

- Polskie Towarzystwo Logopedyczne (w przeszłości)   - European Dyslexia Association – wiceprzewodnicząca z wyboru (1999 – 2009)

- International  Dyslexia Association (USA) (w przeszłości)   

- European Society for Developmental Psychology (UK) (w przeszłości)   

- International Study Group on Special Educational Needs (UK) (1983 - )

- International Sherborne Foundation ( UK)  (1994- )

- International Sherborne Cooperation (1993.-  )VII. Udział w radach redakcyjnych czasopism naukowych (członek):

- Scholasticus (1992 - 1995)

- Nauczanie Początkowe (90.- 2000)

- Psychologia Wychowawcza (1990 - 2000, 2012 -)

- Psychologia Rozwojowa (90.- )

- Dyslexia. An International Journal of Research and Practice (1997 - )

- Acta Neuropsychologica (2003 - )

- Niepełnosprawność (2012-)

- Beyond Philology. An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching.    University of Gdańsk (2007 - )VIII. Granty

Zespół ds realizacji projektu badawczego „Wczesna diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania”

Marta Bogdanowicz

Instytut Badań Naukowych w Warszawie - 2012

Ekspert  wspierający z zakresu wczesnego rozpoznawania i diagnozowania trudności w uczeniu się czytania i pisania


IX. Wyróżnienia


Wyróżnienia międzynarodowe:

Międzynarodowa Kapituła – Order Uśmiechu - 2010

Rada Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego – przyjęta w poczet członków - 2014Wyróżnienia krajowe:

Odznaczenia państwowe

Brązowy Krzyż Zasługi  –  1972

Złoty Krzyż Zasługi  –  2002Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Medal Komisji Edukacji Narodowej "za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” – 1994

nagrody II stopnia – indywidualne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1986, 1990, 2011

Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej – „Zasłużony pracownik Służby Zdrowia – Odznaka za wzorową pracę w Służbie Zdrowia” – 1972Nagroda Prezydenta Miasta

2017 – Medal Prezydenta Miasta Gdańska - w dowód uznania i szacunku, w podziękowaniu za wybitne zasługi w pracy na rzecz terapii dysleksji u dzieciNagrody Rektora UG

II stopnia (za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej – indywidualna) – 1996,

I stopnia (za osiągnięcia w dziedzinie nauki i dydaktyki – indywidualna) – 2003,

I stopnia  (za osiągnięcia naukowe i aplikacje do praktyki – indywidualna) – 2005

Medal Uniwersytetu Gdańskiego – za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i społeczne – 2009


  

Nagroda Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Sopocie, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS

Za działalność naukową w obszarze aplikacji  wiedzy psychologicznej poprzez tworzenie narzędzi diagnozy i wspomagania rozwoju – 2016Wyróżnienia nadane przez stowarzyszenia

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

1979 – Nagroda im Błachowskiego – II stopnia – „za wybitne osiągnięcia

                    naukowe w dziedzinie psychologii”

1993 – Nagroda im prof. Bohdana Zawadzkiego – „za wybitne osiągnięcia

                    w praktyce psychologicznej”                  

1997 – dyplom „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”

2014 – Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa PsychologicznegoPolskie Towarzystwo Dysleksji

2001 – Tytuł Honorowej Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa DysleksjiPolskie Towarzystwo Neuropsychologiczne

2006, 2009 – Copernicus Price

2013 – Virtuti MedicinaliRegionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC

2017 – tytuł Gdańska Kobieta III SektoraRzecznik Praw Dziecka

2014 – Odznaka Honorowa za zasługi dla ochrony praw dzieckaMiędzynarodowy Zakon Rycerski Świętego Jerzego

2014 – honorowe członkostwo – Międzynarodowy Zakon Rycerski Świętego JerzegoWydawnictwa:

„Magazyn Literacki  KSIĄŻKI” za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji

2011 – Nagroda im. Filipa Kallimacha


 „Bliżej Przedszkola”  

2008 – Złota wstęga „Przyjaciel Przedszkolaka”

2009 – Nagroda im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz