Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy         KontaktWYRÓŻNIENIA


Wyróżnienia międzynarodowe:

Międzynarodowa Kapituła – Order Uśmiechu - 2010

Rada Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego – przyjęta w poczet członków - 2014Wyróżnienia krajowe:

Odznaczenia państwowe

Brązowy Krzyż Zasługi  –  1972

Złoty Krzyż Zasługi  –  2002Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Medal Komisji Edukacji Narodowej "za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” – 1994

nagrody II stopnia – indywidualne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1986, 1990, 2011

Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej – „Zasłużony pracownik Służby Zdrowia – Odznaka za wzorową pracę w Służbie Zdrowia” – 1972Nagroda Prezydenta Miasta

2017 – Medal Prezydenta Miasta Gdańska - w dowód uznania i szacunku, w podziękowaniu za wybitne zasługi w pracy na rzecz terapii dysleksji u dzieciNagrody Rektora UG

II stopnia (za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej – indywidualna) – 1996,

I stopnia (za osiągnięcia w dziedzinie nauki i dydaktyki – indywidualna) – 2003,

I stopnia  (za osiągnięcia naukowe i aplikacje do praktyki – indywidualna) – 2005

Medal Uniwersytetu Gdańskiego – za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i społeczne – 2009


  

Nagroda Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Sopocie, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS

Za działalność naukową w obszarze aplikacji  wiedzy psychologicznej poprzez tworzenie narzędzi diagnozy i wspomagania rozwoju – 2016Wyróżnienia nadane przez stowarzyszenia

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

1979 – Nagroda im Błachowskiego – II stopnia – „za wybitne osiągnięcia

                    naukowe w dziedzinie psychologii”

1993 – Nagroda im prof. Bohdana Zawadzkiego – „za wybitne osiągnięcia

                    w praktyce psychologicznej”                  

1997 – dyplom „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”

2014 – Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa PsychologicznegoPolskie Towarzystwo Dysleksji

2001 – Tytuł Honorowej Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa DysleksjiPolskie Towarzystwo Neuropsychologiczne

2006, 2009 – Copernicus Price

2013 – Virtuti MedicinaliRegionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC

2017 – tytuł Gdańska Kobieta III SektoraRzecznik Praw Dziecka

2014 – Odznaka Honorowa za zasługi dla ochrony praw dziecka


Międzynarodowy Zakon Rycerski Świętego Jerzego

2014 – honorowe członkostwo – Międzynarodowy Zakon Rycerski Świętego JerzegoWydawnictwa:

„Magazyn Literacki  KSIĄŻKI” za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji

2011 – Nagroda im. Filipa Kallimacha


 „Bliżej Przedszkola”  

2008 – Złota wstęga „Przyjaciel Przedszkolaka”

2009 – Nagroda im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz25.03.2011 r.


Podczas galowego spotkania uczestników XVI Targów Edukacyjnych „Edukacja” w Kielcach, w czwartek 17 marca 2011 r. Prof. Marta Bogdanowicz otrzymała Nagrodę im. Filipa Kalimacha za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji.


Celem Nagrody jest wyróżnienie osób, które w szczególny sposób zapisały się na kartach polskiej oświaty.


Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” ustanowiła Nagrodę w 2009 roku dla uhonorowania najważniejszych osiągnięć i osobowości w polskiej edukacji i dlatego jako patrona przyjęła osobę włoskiego humanisty i pisarza żyjącego w latach 1437-1496, który był wykładowcą na Akademii Krakowskiej oraz nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka, od lat uznawany jest za symbol najlepszych tradycji wychowawczych w Polsce.

 25.02.2011 r.


Prof. Marta Bogdanowicz laureatką Orderu Uśmiechu.

Ordery Uśmiechu przyznane (PAP)


Po raz 42. wybrano laureatów Orderu Uśmiechu. Wyróżnienie to jest przyznawane wyłącznie na wniosek dzieci. W tym roku wśród wyróżnionych znalazło się osiem osób.


Order przyznano Teresie Matulce - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Dzieci Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby pokrewne (z siedzibą w Głoskowie), ks. Stanisławowi Chrycowi ze Zgromadzenia Księży Marianów, z parafii w Skórcu koło Siedlec, Marii Orkisz, która jest pedagogiem z Krakowa, prof. Marcie Bogdanowicz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu w Gdańsku, Elżbiecie Budny - prezes Fundacji "Krwinka" dla dzieci z chorobami nowotworowymi w Łodzi, Wandzie Wiecha - współzałożycielce rodzinnego Parku Rozrywki RABKOLAND, Teresie Łuszcz - psycholog, która jest dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie oraz Janowi Pietrowi Bojko z Ukrainy, kierującemu zespołem dziecięcym Barvinok.


O tegorocznych laureatach poinformowało Biuro Prasowe RPD. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak jest od 2007 r. Kanclerzem Kapituły Orderu Uśmiechu. W Kapitule, liczącej obecnie 55 osób, zasiadają przedstawiciele Anglii, Argentyny, Australii. Białorusi, Belgii, Francji, Izraela, Kanady, Niemiec, Rosji, Tunezji, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch, Rumunii, Litwy, Czech, Gruzji, Armenii, Japonii, Serbii i Czarnogóry. Obok księdza katolickiego jest pastor ewangelicki, obok rabina - mułła islamski, obok księdza prawosławnego - lama buddyjski. Kapituła zbiera się dwa razy do roku - w pierwszym dniu wiosny i w ostatnim dniu lata - by przeanalizować wnioski najmłodszych, proponujące kandydatów do Orderu.


Historia Orderu Uśmiechu związana jest z nadawaną w latach 60. dobranocką "Jacek i Agatka". W 1967 r. Wanda Chotomska, autorka serii, opowiedziała w wywiadzie udzielonym "Kurierowi Polskiemu", że podczas jej spotkania z chorymi dziećmi w jednym ze szpitali, pewien chłopiec powiedział, że chętnie dałby Jacusiowi jakiś medal albo order. Dziennikarka, która przeprowadzała wywiad, Zofia Zdanowska, powiedziała o tym pomyśle kierownikowi działu łączności z czytelnikami Włodzimierzowi Karwanowi, a on wpadł na pomysł, aby stworzyć dziecięce odznaczenie. Kilka dni później, w telewizyjnej dobranocce Jacek i Agatka opowiedzieli, że jest pomysł stworzenia orderu, który nadawałyby tylko dzieci i ogłosili konkurs na projekt Orderu Uśmiechu.


Wkrótce zaczęły napływać wnioski, w których dzieci zgłaszały kandydatów do swojego odznaczenia. Powołano Kapitułę Orderu Uśmiechu, na jej przewodniczącą wybrana została pisarka Ewa Szelburg-Zarembina. Jesienią 1968 r. odbyło się posiedzenie Kapituły, na którym w imieniu dzieci przyznano Order po raz pierwszy. Kawalerem z legitymacją nr 1 został prof. dr Wiktor Dega, światowej sławy chirurg ortopeda z Poznania, któremu tysiące dzieci zawdzięczało zdrowie. W czasie uroczystości dekoracji Orderem Uśmiechu był pasowany czerwoną różą i musiał z uśmiechem wypić puchar kwaśnego soku z cytryny. Ta ceremonia obowiązuje do dziś. W 1979 r., ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Dziecka, sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim nadał Orderowi Uśmiechu międzynarodową rangę.


Z wnioskiem o przyznanie Orderu Uśmiechu mogą występować tylko osoby do 18. roku życia. Kapituła rozpatruje wyłącznie wnioski w formie pisemnej tradycyjnej. Nie ma żadnych formularzy wniosków, to od dzieci zależy jak będą one wyglądać. Nie określa się, ile dzieci powinno podpisać wniosek.


 Do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu należą np. Jan Paweł II, Dalajlama XIV, Matka Teresa z Kalkuty, Irena Sendlerowa, Irena Kwiatkowska, Anna Dymna, Jacek Kuroń, Cezary Leżeński, Tove Janson, Astrid Lindgren, królowa Szwecji Sylwia, Jolanta Kwaśniewska, Ewa Szelburg-Zarembina, Marek Kotański, Joanne Rowling.


zew, PAP

Wykonanie i serwery: Pitrock Freelance Graphic Design Studio | Piotr Badowski