Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy        Kontakt Profesor Marta Bogdanowicz

laureatką prestiżowej nagrody

 

W 2017 r. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Fundacja RC przyznało Marcie Bogdanowicz tytuł Gdańskiej Kobiety III Sektora. Nagroda ta ma na celu wyróżnienie kobiet aktywnie działających społecznie i zaakcentowanie ich roli w kształtowaniu sfery działań społecznych i funkcjonowania stowarzyszeń.

Uroczyste wręczenie dyplomów 16 aktywnym kobietom z sektora organizacji pozarządowych oraz prezentacja pamiątkowej publikacji odbyło się 8. marca czyli w Dniu Kobiet.POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Wykonanie i serwery: Piotr Badowski