Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy         Kontakt


Publikacje - Leworęczność

Wykonanie i serwery: Piotr Badowski

1989

1. Bogdanowicz M. (1989) Leworęczność u dzieci. Warszawa: WSiP.

2. Bogdanowicz M. (1989) Trudności dziecka leworęcznego. “Wychowanie w Przedszkolu”, nr 9, s.515-523.

3. Bogdanowicz M. (1989) Zasady postępowania z dzieckiem leworęcznym. “Wychowanie w Przedszkolu”, nr 10, s. 579-589.


1990

4. Bogdanowicz M. (1990) “ Organizacja i program zajęć dla dzieci leworęcznych. “Wychowanie w Przedszkolu”, nr1, s.18-24.


1993

5. Bogdanowicz M. (1993) Profilaktyka i terapia w pracy z leworęcznym uczniem – wskazówki metodyczne. W: Włodek – Chronowska J. (red.) Terapia pedagogiczna. Kraków: Wyd. UJ, s. 79 – 87.


1998

6. Bogdanowicz M. (1998) Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania według Hany Tymichovej. Gdańsk: Wydawnictwo Bokus.


2001

7. Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2001) Lewa ręka rysuje i pisze. Zeszyt 1. Gdańsk:  Wyd. Fokus;  (2003) Gdańsk: Wyd. Harmonia.


2002

8. Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2002) Lewa ręka rysuje i pisze. Zeszyt 2. Gdańsk:  Wyd. Fokus;  (2003) Gdańsk: Wyd. Harmonia.


2003

9. Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2003) Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka leworęcznego do pisania. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego PTD Nr 25, Warszawa: PTD, s.25-33.

10. Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2003) Zeszyt ćwiczeń dla dziecka leworęcznego, z ukośnie ułożoną liniaturą. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

11. Bogdanowicz M., Rożyńska M., Kasica A. (2003) Czy potrafię ładnie pisać? Kwestionariusz samooceny dla ucznia praworęcznego;  Kwestionariusz samooceny dla ucznia leworęcznego.  Zeszyt z węższą liniaturą. Gdańsk: Wyd. Harmonia.


2004

12. Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2004) Lewa ręka rysuje i pisze. Cz.3. Gdańsk: Wyd. Harmonia.


2008

13. Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2008) [W]: Optymistycznie o  leworęczności. Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 2(2), s.22-27.


2012

14. Bogdanowicz M., Gedutiene R. (2012). Development of an assessment battery for reading and writing difficulties in the second grade: should measures of handedness be included? Acta Neuropsychologica. Vol. 10, nr 2, s.193 – 203.

15. Bogdanowicz M., Bala J., Klima E. (2012). Ocena Lateralizacji Czynności Ruchowych - zestaw zadań diagnostycznych. Wisła: Wyd. Z.P.H. Pilch.


2014

16. Bogdanowicz, M., Wojnarowska, A. (2014). Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka leworęcznego do pisania. „Bliżej Przedszkola” Nr 2, 149, luty 2014, s. 24-25.

17. Bogdanowicz, M., Wojnarowska, A. (2014). O lateralizacji czynności ruchowych. „Bliżej Przedszkola” Nr 3, 150, marzec  2014, s. 16-17.

18. Bogdanowicz, M., Wojnarowska, A. (2014). Zasady pracy z dzieckiem leworęcznym w przedszkolu. „Bliżej Przedszkola” Nr 4, 151, kwiecień 2014, s. 9-11.