Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy        Kontakt


Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Dysleksji


Kapituła Nagrody Naukowej PTD informuje, że do dnia 1 lipca 2015 wpłynęły wnioski Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Biologii Doświadczalnej i Badań nad Mózgiem im. Nenckiego w Warszawie oraz Wydawnictwa Harmonia Universalis o przyznanie nagrody  za opublikowanie monografii, zestawu artykułów oraz za dysertację doktorską. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi kandydatami prac  konkursowych stwierdzono konieczność reorganizacji składu Kapituły ze względu na charakter relacji personalnych. Rezygnację z udziału w pracach Kapituły złożyły: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS) i prof. UG dr hab. Małgorzata Lipowska.

Kapituła Nagrody Naukowej PTD będzie działać w nowym składzie: prof. dr hab. Aneta Borkowska (UMCS), prof. zw. dr hab. Barbara Kaja (emerytowany profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. UG dr hab. Ewa Czaplewska (UG).

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie Międzynarodowej Konferencji nt. Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe, które odbędzie się w dniach 18-19 września 2015 w Gdańsku.

W imieniu Kapituły Nagrody Naukowej PTD

Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Regulamin konkursu


Nagroda Naukowa PTD:


  1. jest przyznawana przez Kapitułę Konkursu w osobach samodzielnych pracowników naukowych, przedstawicieli trzech  uczelni. W skład Kapituły pierwszej edycji konkursu, wchodzą: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie), prof. UG dr hab. Małgorzata Lipowska (Uniwersytet Gdański), prof. UMCS dr hab. Aneta Borkowska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie);
  2. pierwsza edycja konkursu (2015) obejmuje okres ostatnich pięciu lat (2010-2014);
  3. w konkursie mogą być zgłaszane prace naukowe wyłącznie na temat specyficznych zaburzeń uczenia się, takie jak monografie, rozprawy naukowe ( doktorskie, habilitacyjne), cykl artykułów wydanych w czasopismach zagranicznych i polskich (punktowanych);
  4. kandydaci ubiegający się o Nagrodę zgłaszają wniosek za pośrednictwem instytucji (Uczelnia, Wydawnictwo) lub osobiście. Wniosek wraz ze zgłaszaną pracą i co najmniej jedną recenzją (wydawniczą, recenzją z przewodu naukowego) należy przesłać  drogą elektroniczną, ewentualnie pocztową, na adres Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Recenzje nie są konieczne w przypadku cyklu artykułów w czasopismach naukowych.  

    Termin zgłoszeń: do 1 lipca 2015;
  5. konkurs może być wznawiany co dwa lata;
  6. liczba nagród podczas pierwszej edycji konkursu nie jest ograniczona, w kolejnych zostanie określona.


Wręczenie nagród odbędzie się dniach 18-19.09.2015 roku, podczas Jubileuszowej Konferencji z okazji 25. lecia Polskiego Towarzystwa Dysleksji,  w  Instytucie Psychologii, WNS, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Oliwa, Bażyńskiego 4.
      Przewodnicząca PTD                 Przewodnicząca Kapituły, Honorowa Przewodnicząca PTD


           Ewa Jakacka                                          Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
WNIOSEK - Nagroda Naukowa PTD
                                               POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Wykonanie i serwery: Piotr Badowski