Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy         Kontakt


PUBLIKACJE - lata 2010-20222010


Publikacje naukowe


Rozdziały w książkach


Metody diagnostyczne


Materiały zjazdowe i pokonferencyjne


Publikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych


Redakcja czasopism popularnonaukowych


2011


Publikacje naukowe


Książki


Rozdziały w książkach


Artykuły w czasopismach


Metody diagnostyczne


Publikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych


Redakcja czasopism popularnonaukowych


Rozdziały w publikacjach zwartych - popularnonaukowych


2012


Publikacje naukowe


Redakcje naukowe książki lub czasopisma


Rozdziały w książkach


Artykuły w czasopismach


Metody diagnostycznePublikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych


Pomoce do wspomagania rozwoju i terapii2013


Publikacje naukowe


Artykuły w czasopismachMetody diagnostycznePublikacje popularnonaukowe


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych


2014


Publikacje naukowe


Książki


Artykuły


Rozdziały w zwartych publikacjachPublikacje popularnonaukowe


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych


Rozdziały w publikacjach zwartych - popularnonaukowych2015


Publikacje naukowe


Metody diagnostyczne


Artykuły


Publikacje popularnonaukowe


Publikacje zwarte - popularnonaukowe


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych


2016


Publikacje naukowe


Redakcje naukowe książki lub czasopismaArtykuły w czasopismachMetody diagnostycznePublikacje popularnonaukowe


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych
2017


Publikacje naukowe


Rozdziały w publikacjach zwartych2019


Publikacje naukowe


Redakcje naukowe książki lub czasopisma


2020


Publikacje naukowe


Redakcje naukowe książki lub czasopismaRozdziały w publikacjach zwartych


Rozdziały w książkachArtykuł w czasopismachPublikacje popularnonaukowe
2022


Publikacje naukowe

 

Rozdziały w książkach
Wykonanie i serwery: Piotr Badowski