Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy         Kontakt


PUBLIKACJE - lata 2000-20092000


Publikacje naukowe


Rozdziały w książkach


Artykuły w czasopismach


Metody diagnostyczne


Publikacje popularnonaukowe


Rozdziały w książkach popularnonaukowych i publikacjach zwartych


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych


Pomoce do wspomagania rozwoju i terapii


2001


Publikacje naukowe


Rozdziały w książkach

      definicja. W: S. Grabias (red) Zaburzenia mowy. Lublin: UMCS, s.376-396.

       wykorzystaniem różnych modyfikacji Metody Dobrego Startu. W: W.

       Dykcik, B. Szychowiak (red) Nowatorskie i alternatywne metody w teorii

       i praktyce pedagogiki specjalnej. Poznań: UAM, s.125-145.


Materiały zjazdowe i pokonferencyjnePublikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa


Rozdziały w książkach popularnonaukowych

 

Artykuły w czasopismach popularnonaukowych

  

2002


Publikacje naukowe


Publikacja zwarta – monografia


Rozdziały w książkach


Materiały zjazdowe i pokonferencyjnePublikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa


Rozdziały w książkach popularnonaukowych


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych


Metody diagnostyczne


2003


Publikacje naukowe


Publikacja zwarta – monografia


Rozdziały w książkach


Artykuły w czasopismach


Metody diagnostyczne


Publikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych


2004


Publikacje naukowe


Publikacje zwarte


Publikacja zwarta – redakcja naukowa


Rozdziały w książkach


Artykuły w czasopismach


Materiały zjazdowe i pokonferencyjne


Publikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa


2005


Publikacje naukowe


Publikacja zwarta – naukowe, podręczniki


Rozdziały w książkach


Artykuły w czasopismach


Materiały zjazdowe i pokonferencyjnePublikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa


2006


Publikacje naukowe


Rozdziały w książkach


Publikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa


Filmy:  2007


Publikacje naukowe


Publikacje zwarte - podręcznik


Rozdziały w książkach


Artykuły w czasopismach


Publikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa


Redakcje książek popularnonaukowych


Rozdziały w książkach popularnonaukowych


Pomoce do wspomagania rozwoju i terapii2008


Publikacje naukowe


Publikacja zwarta – naukowa


Redakcje naukowe książki lub czasopisma


Rozdziały w książkach


Artykuły w czasopismach


Materiały zjazdowe i pokonferencyjneMetody diagnostyczne


Publikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych


Redakcja czasopism popularnonaukowych


2009


Publikacje naukowe


Rozdziały w książkach


Artykuły w czasopismach


Metody diagnostyczne


Publikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych


Rozdziały w publikacjach zwartych - popularnonaukowych

Wykonanie i serwery: Piotr Badowski