Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy         Kontakt


PUBLIKACJE - lata 1980-19891980


Publikacje naukowe


Artykuły w czasopismach


Materiały zjazdowe i pokonferencyjne


Publikacje popularnonaukowe


Rozdziały w książkach popularnonaukowych1981


Publikacje naukowe


Rozdziały w książkach


1982


Publikacje naukowe


Artykuły w czasopismach


1983


Publikacje naukowe

Publikacja zwarta - monografia


Artykuły w czasopismach

                                                                                                                       

Materiały zjazdowe i pokonferencyjne1984


Publikacje naukowe


Redakcje naukowe książki lub czasopisma


Rozdziały w książkach


Artykuły w czasopismach


Materiały zjazdowe i pokonferencyjne1985


Publikacje naukowe


Publikacja zwarta - monografia


Publikacja zwarta - podręcznik


Rozdziały w książkach


Artykuły w czasopismach
1986


Publikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa


1987


Publikacje naukowe


Publikacja zwarta - monografia

Bogdanowicz M. (1987) Integracja percepcyjno-motoryczna a specjalne trudności w czytaniu u dzieci. Gdańsk: UG. Praca habilitacyjna.


Rozdziały w książkachMateriały zjazdowe i pokonferencyjne1988


Publikacje naukowe


Rozdziały w książkach


Artykuły w czasopismach


1989


Publikacje naukowe


Publikacja zwarta - monografia


Redakcje naukowe książki


Rozdziały w książkach


Artykuły w czasopismach


Materiały zjazdowe i pokonferencyjne

Bogdanowicz M. (1989) The  Good Start Method. Abstract. IARLD Symposium. Prague 1989, s.7.Publikacje popularnonaukowe

Tłumaczenie książki


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych


Rozdziały w książkach popularnonaukowych

Bogdanowicz M. (1989) O zabawce terapeutycznej. W: Bukowski J. /red / Dla kogo zabawka? Warszawa. Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Biblioteka Wzornictwa , nr 15, s.29-33.

                                                                                                                                               


Materiały zjazdowe i pokonferencyjne

Marek A., Kisiel B., Bogdanowicz M. (1983) Rozwój psychofizyczny dzieci niedożywionych we wczesnym dzieciństwie. Materiały XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Warszawa 1983.

1984


Publikacje naukowe


Redakcje naukowe książki lub czasopisma

Bogdanowicz M., Oszmiańczuk J. (red) (1984) Materiały do nauczania metod diagnostycznych w psychologii. Gdańsk: UG.


Rozdziały w książkach

Bogdanowicz M. (1984) Peče o děti s dyslexii, dysortografii a dysgrafii v Polsku. Psychologicke aspekty komunikace reci v logopedicke teorii a praxi /specyficke poruchy uceni/. Praha: CLS, s.56-65.

Bogdanowicz M. (1984) Test "Kostki" S.C.Kohsa. W: Bogdanowicz M., Oszmiańczuk J. /red/ Materiały do nauczania metod diagnostycznych w psychologii. Gdańsk: UG, s.27-79


Artykuły w czasopismach

Bogdanowicz M., Jaklewicz H., Malak G., Maryańska J., Zubrzycka-Pykacz E. (1984)  Psychoterapia dzieci. Cz.II. "Psychoterapia" 1984. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Vol.XLVIII, s.33-37.


Materiały zjazdowe i pokonferencyjne

Bogdanowicz M. (1984) Badania nad częstością występowania dysleksji, dysortografii i dysgrafii wśród polskich dzieci. Materiały XXV Naukowego Zjazdu PTP. Kraków 1984. s.211.

Bogdanowicz M., Lewandowska B. (1984) Trudności w czytaniu i pisaniu oraz zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci z dysleksją i dysortografią. Wyniki badań katamnestycznych. Materiały XXV Naukowego Zjazdu PTP. Kraków 1984. s.207.1985


Publikacje naukowe


Publikacja zwarta - monografia

Bogdanowicz M. (1985, 1991) Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa: WSiP.


Publikacja zwarta - podręcznik

Bogdanowicz M. (1985, 1989) Metoda dobrego startu w pracy z dziećmi od 5 do 10 lat. Warszawa: WSiP.


Rozdziały w książkach

Bogdanowicz M. (1985) Therapeutic Care of Children with Reading and Writing Difficulties in Poland. W: Duane D.D., Leong C.K. /red/ Understanding Learning Disabilities. International and Multidisciplinary Views. New York: Plenum Press, s.263-269.


Artykuły w czasopismach

Bogdanowicz M. (1985) Badania nad częstością występowania dysleksji, dysortografii i dysgrafii wśród polskich dzieci. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. "Psychologia". Gdańsk: UG, nr 7, s.143-156.
1986


Publikacje popularnonaukowe


Publikacja zwarta - popularnonaukowa

Bogdanowicz M. (1986) Materiały do ćwiczeń metodą dobrego startu. Poradnik dydaktyczno-wychowawczy. Jelenia Góra: ODN, nr 2, s.19-52.


1987


Publikacje naukowe


Publikacja zwarta - monografia

Bogdanowicz M. (1987) Integracja percepcyjno-motoryczna a specjalne trudności w czytaniu u dzieci. Gdańsk: UG. Praca habilitacyjna.


Rozdziały w książkach

Bogdanowicz M. (1987) Stymulowanie rozwoju i terapia pedagogiczna zaburzeń integracji percepcyjno-motorycznej. W: Czyżowska E., Sowa J. /red/ Terapia dziecka specjalnej troski. Rzeszów: ODN, s.27-57.

Bogdanowicz M. (1987) Differentielle Entwicklungsverlaufe bei Mehrfachgeburt /Gdansker Funflinge/. W: Risikobewaltigung in der lebenslagen psychischen Entwicklung. Rostock: Wilhelm-Pieck-Universitat, s.29-30.Materiały zjazdowe i pokonferencyjne

Bogdanowicz M. (1987) Rola integracji percepcyjno-motorycznej w uczeniu się czytania u dzieci. Streszczenia referatów Konferencji Naukowej WSP. Kraków. s.7.1988


Publikacje naukowe


Rozdziały w książkach

Bogdanowicz M. (1988) Vyskyt specifickych poruch cteni a psani jako jedna z forem poruch recove komunikace u polskych deti. W: Balaz J. a kolektiv: Interpersonalna komunikacia a jej poruchy. Bratislava: SPN, s.143-148.


Artykuły w czasopismach

Bogdanowicz M., Hojczyk M., Olechnowicz J. (1988) Terapia grupowa dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i ich rodziców. "Psychiatria Polska", nr 1, s.27-32.


1989


Publikacje naukowe


Publikacja zwarta - monografia

Bogdanowicz M. (1989, 1992) Leworęczność u dzieci. Warszawa: WSiP.


Redakcje naukowe książki

Bogdanowicz M. (redakcja i wstęp) Kohnstamm R. (1989) Praktyczna psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.


Rozdziały w książkach

Bogdanowicz M. (1989) Terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w wieku przedszkolnym. W: Turewicz W. /red/ Zaburzenia emocjonalne dzieci, diagnoza i terapia. Zielona Góra: ODN, s.24-38.

Bogdanowicz M. (redakcja i wstęp) Kohnstamm R. (1989) Praktyczna psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Bogdanowicz M. (1989) A Follow-up Study of Dyslexic Children in Poland. W: Brown R.I.,Chazan M. (red): Learning Difficulties and Emotional Problems. Calgary: Detselig Enterprises Ltd. s.127-139.

Bogdanowicz M., Jaklewicz H. (1989) A Follow-up Study of Dyslexic Children in Gdańsk Primary Schools. W:Brown R.I.,Chazan M.(red): Learning Difficulties and Emotional Problems. Calgary: Detselig Enterprises Ltd s.139-145.

Bogdanowicz M., Rocławski B. (1989) Prevention of Dyslexia. W: Breuer H., Ruoho K.(red): Padagogishpsychologische Prophylaxe bei 4-8 jahrigen Kindern. Jyvaskyla. Jyvaskylan Yliopisto, s.175-180.


Artykuły w czasopismach

Bogdanowicz M. (1989) Diagnosis and Treatment of Children with Reading and Writing Difficulties in Poland. "International Journal of Disability. Development and Education", nr2, s.151-161.


Materiały zjazdowe i pokonferencyjne

Bogdanowicz M. (1989) The  Good Start Method. Abstract. IARLD Symposium. Prague 1989, s.7.Publikacje popularnonaukowe

Tłumaczenie książki

Bogdanowicz M. (tłumaczenie i wstęp) (1989) Madrova E.: Spróbujcie być dzieckiem. Warszawa: WSiP.


Artykuły w czasopismach popularnonaukowych

Bogdanowicz M. (1989) Trudności dziecka leworęcznego. “Wychowanie w Przedszkolu”, nr 9, s.515-523.

Bogdanowicz M. (1989) Zasady postępowania z dzieckiem leworęcznym. “Wychowanie w Przedszkolu”, nr 10, s. 579-589.

Bogdanowicz M. (1989) O zabawce terapeutycznej i książce do zabawy. "Plastyka w szkole", nr 5, s.281-284.


Rozdziały w książkach popularnonaukowych

Bogdanowicz M. (1989) O zabawce terapeutycznej. W: Bukowski J. /red / Dla kogo zabawka? Warszawa. Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Biblioteka Wzornictwa , nr 15, s.29-33.


Wykonanie i serwery: Piotr Badowski