Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mail: ptd@ptd.edu.pl Strona główna   O nas   Co robimy   Kontakt   FAQ


 Wakacyjne karty ortomagiczne


Wakacje - czas start!  

Ruszamy w podróż pełną relaksu. Zapraszamy przy okazji do zabawy wakacyjnej - przewidziane są fajne nagrody. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać fotografię słowa z trudnością ortograficzną lub samej trudności (ó, u, rz, ż, ch, h) wykonanej z naturalnych materiałów. Fotografię należy zamieścić na stronie facebookowej.


Zapraszamy do zabawy i tworzenia własnych kompozycji ortograficznych. Najciekawsze zostaną nagrodzone materiałami od partnera akcji - Wydawnictwa OPERON.REGULAMIN KONKURSU

„Wakacyjne karty Ortomagiczne”


 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu „Wakacyjne karty Ortomagiczne”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Dysleksji Zarząd Główny z siedzibą w Gdańsku, al. Legionów 11, zwane dalej „Organizatorem”. Adres kontaktowy organizatora to: ptd@ptd.edu.pl
 3. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON sp. Z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby wykonujące zawód nauczyciela, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.
 5. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu Polskiego Towarzystwa Dysleksji na Facebooku.
 6. Konkurs prowadzony jest w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opublikowanie na Facebooku, na profilu Polskiego Towarzystwa Dysleksji w komentarzu pod postem konkursowym, zdjęcia wraz z komentarzem do zdjęcia. Komentarz do zdjęcia może być dowolnej długości. Treść komentarza nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 8. O wygranej i zajętym miejscu w konkursie decyduje największa wybór Jury.
 9. Nagrodami w konkursie są produkty przekazane przez fundatora nagród o wartości 100 zł.
 10. Organizator wyłoni zwycięzców Konkursu i ogłosi wyniki w terminie do 15 września 2021 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku, w profilu Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nagrody zostaną przesłane za pomocą poczty Facebooka w postaci elektronicznych kodów rabatowych. W przypadku nagród rzeczowych po uzgodnieniu z wygranym na adres wskazany.
 11. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, korzystanie przez Organizatora ze zdjęć udostępnionych podczas konkursu, na Facebooku, na profilu Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz na profilu fundatora nagród. Powyższa zgoda obejmuje również publikację wizerunku uczestników i dotyczy wszelkich pól eksploatacji, w szczególności określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 12. Uczestnik podlega wykluczeniu z Konkursu w przypadku:

  - publikacji komentarza naruszającego prawa autorskie lub zawierającego treści, co do których uczestnik
    nie może wyrazić zgody na ich dalsze korzystanie przez Organizatora

  - publikacji komentarza, którego treść w inny sposób narusza prawo lub dobre obyczaje

  - naruszenia zasad współżycia społecznego, w szczególności kreowaniu fałszywych profili w serwisie
    Facebook lub innej ingerencji w mechanizm działania Konkursu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 14. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 15. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do pełnego uczestnictwa w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmiany bądź usunięcia.


PARTNERZY