Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna   O nas   Co robimy   Kontakt   FAQ


Rekomendacje PTD


Warunki przyznawania rekomendacji dla produktów/publikacji dotyczących specyficznych trudności w uczeniu się przez Polskie Towarzystwo Dysleksji


 1. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Dysleksji to wyróżnienie dla produktu lub publikacji, potwierdzające wysoką wartość merytoryczną, jakość oraz użyteczność dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i terapeutów).
 2. Wydanie rekomendacji przez PTD jest zgodnie z działalnością statutową stowarzyszenia.
 3. Rekomendacje wydawane są na wniosek zainteresowanych podmiotów.
 4. Informacje o produktach/publikacjach rekomendowanych przez PTD są dostępne publicznie, publikowane na stronie internetowej PTD lub/i w mediach społecznościowych.
 5. Znak rekomendacyjny, który jest zatwierdzony przez ZG PTD, może być umieszczany przez podmiot na produktach/publikacjach, którym zostanie przyznana rekomendacja oraz na materiałach informacyjnych i reklamowych z nimi związanych, a także stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
 6. Na pisemny wniosek podmiotu zainteresowanego rekomendacją, PTD przygotowuje szczegółową, indywidualnie dopracowaną umowę, określającą warunki współpracy w tym zakresie, z włączeniem kosztów wykonania przez PTD niezbędnych ocen oraz opłat i zakresów czasowych dotyczących użytkowania znaków rekomendacyjnych.
 7. Po podpisaniu umowy Zarząd Główny PTD wyznacza osobę kompetentną do przeprowadzenia procedury rekomendacyjnej.
 8. Ocena produktu/publikacji przygotowywana jest pisemnie, w oparciu o dostarczone materiały, z uwzględnieniem wniosków końcowych dotyczących udzielenia bądź nieudzielenie rekomendacji. Koszty w/w ekspertyzy obciążają wnioskodawcę.
 9. Ocena jest udostępniana wnioskodawcy w terminie określonym w umowie.
 10. O ile strony nie uzgodniły inaczej, rekomendacji udziela się na okres trzech lat.
 11. Rekomendacji podlegają wyłącznie produkty- publikacje specjalistyczne, stanowiące program terapeutyczny lub metodę oraz literatura naukowa.
 12. Wysokość opłat ustalana jest raz do roku przez Zarząd Główny PTD. Decyzja podejmowana jest stosowną uchwałą.
 13. Polskie Towarzystwo Dysleksji nie podnosi odpowiedzialności dotyczącej rekomendowanego produktu/publikacji wobec osób trzecich.
 14. Polskie Towarzystwo Dysleksji zastrzega sobie prawo do cofnięcia rekomendacji dla produktu/publikacji oraz podanie takiej informacji do wiadomości publicznej w sytuacji uzasadnionej.
 15. Ocena eksperta w sprawie produktu/publikacji podlega nadzorowi ze strony Zarządu Głównego PTD. Ostateczną decyzję w sprawie udzielenia lub nieudzielenia rekomendacji podejmuje Przewodnicząca PTD po zapoznaniu się z pisemną oceną oraz zasięgnięciu opinii innych członków Zarządu.


WNIOSEK

PARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl