Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mail: ptd@ptd.edu.pl Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ

 INSTRUKCJA ZAKŁADANIA ODDZIAŁU PTD


I. WYSŁAĆ DO ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTD:


    1. Wniosek o powołanie Oddziału zawierający dane o:


        - terenie działania Oddziału


        - siedzibie (adres z kodem)


        - imię i nazwisko przedstawiciela Oddziału do czasu wyborów


    2. Listę członków założycieli (20 osób) z danymi:


        - imię, nazwisko, adres, podpis.


II. ZARZĄD GŁÓWNY WYSYŁA DO ODDZIAŁU:


    1. Uchwałę ZG o powołaniu Oddziału


    2. Statut PTD


    3. Deklarację członkowską (wzór)


    4. Legitymację członkowską (wzór)


    5. Informator PTD i ulotki PTD


    6. Informacje o European Dyslexia Association.


    7. Spis oddziałów


dodatkowo wysyłamy inne materiały np.


    - terminarz zebrań ogólnych ZG, na które zapraszamy

    - informacje o kursach PTD (opis, harmonogram)

    - ulotki i informacje nt.wydawnictw

    - inne aktualności.


III. ODDZIAŁ PTD WYSYŁA DO ZG:


    1. Protokół z Walnego Zebrania Oddziału


    2. Protokół z Zebrania Zarządu Oddziału z informacją nt. obsady funkcji w Zarządzie


IV. ODDZIAŁ PTD zgłasza DO WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH URZEDU WOJEWODZKIEGO:


    1. Informację:


        - o powstaniu Oddziału PTD


        - składzie Zarządu Oddziału,


        - siedzibie


    2. Kopię Statutu PTD


    3. Kopię Uchwały ZG o powołaniu Oddziału


    4. Inne dokumenty wymagane przez lokalny Wydział.


V. ODDZIAŁ PTD WYSYŁA DO ZG PTD:

do końca roku kalendarzowego (do 31.12 każdego roku)


    informację o stanie członków Oddziału


    roczne sprawozdanie z pracy Oddziału


VI. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Oddział przesyła do ZG PTD 25% składek zebranych od swoich członków.

Wpłata powinna być dokonana za rok poprzedni najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.

Wykonanie i administracja: Piotr Badowski