Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ

Program Gdańskiego Oddziału PTD nr 70


Stajemy u progu nowego roku szkolnego 2017/2018. Roku, pełnego kolejnych zmian w edukacji. „Nasze dzieci” – dzieci z dysleksją w szczególności reagują na wszelkie zmiany. W związku z tym Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 70 pragnie wspierać pracę gdańskich szkół w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami z ryzyka dysleksji  i ze stwierdzoną dysleksją czy dyskalkulią. Naszą troską będą objęte również dzieci objawiające symptomy specyficznych zaburzeń w uczeniu się. Jednocześnie oferujemy nauczycielom współpracę, szkolenia i opiekę merytoryczną,    a rodzicom porady i konsultacje.

W ramach Programu przewidujemy szereg działań skierowanych do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Szczegółowe informacje ukażą się we wrześniu na stronie internetowej PTD oraz zostaną przesłane listownie do szkół z terenu miasta Gdańska. Jesteśmy otwarci także na współpracę ze szkołami  z Trójmiasta i województwa pomorskiego.  

Rozpoczęcie programu już we wrześniu 2017 roku, uroczyste jego podsumowanie nastąpi w czerwcu 2018 roku.


Violetta Piasecka – przewodnicząca Gdańskiego Oddziału PTD nr 70

kontakt:  v.piasecka.ptd-gdansk@o2.pl


   

PARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl