Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mail: ptd@ptd.edu.pl Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ


METODA DOBREGO STARTU (100 godzin - 3 sesje)Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (od 3 do 10 roku życia )


    - wdrożenie do stosowania metody w pracy z dziećmi dobrze rozwijającymi się - w celu wspierania ich rozwoju,       przygotowania ich do nauki pisania i czytania,

    - przedstawienie możliwości wykorzystanie metody dla celu rehabilitacji dzieci o opóźnionym i nieharmonijnym       rozwoju.


Zaprezentowane zostaną wersje metody i programy do ich realizacji:


    - piosenki i łatwe wzory (dla dzieci od 4 roku życia oraz dzieci opóźnionych w rozwoju),

    - piosenki i wzory literopodobne (dla dzieci w klasie 0 i dzieci ryzyka dysleksji)

    - piosenki i litery (dla uczniów klasy 0 i I, dla dzieci ryzyka dysleksji oraz dzieci dyslektycznych). W kursie mogą       brać udział zarówno profesjonaliści jak i rodzice dzieci, którym potrzebna jest rehabilitacja.


Kurs ma charakter doskonalący, jest prowadzony przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz oraz współautorki programów do Metody Dobrego Startu - mgr Małgorzatę Barańską (nauczyciela dyplomowanego w SP nr 44 w Gdańsku) i mgr Ewę Jakacką (dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim).

Po każdej sesji uczestnik otrzymuje zaświadczenie. Po zakończeniu kursu uczestnik może otrzymać dyplom (opłata - 50 zł), pod warunkiem przesłania pracy dyplomowej obejmującej dokumentację z przeprowadzonych zajęć Metodą Dobrego Startu.


Program kursu:


Kurs realizowany jest w trzech sesjach: (terminy poszczególnych sesji są DO WYBORU)


    - SESJA I: teoretyczna (Marta Bogdanowicz)


    - SESJA II: praktyczna (Małgorzata Barańska i Ewa Jakacka)


    - SESJA III: superwizyjna (Marta Bogdanowicz i Ewa Jakacka)Terminy:

Wszystkie szkolenia na temat Metody Dobrego Startu prowadzone w innych ośrodkach na terenie całego kraju mogą mieć jedynie charakter informujący i powinny być konsultowane z autorką.


Zajęcia kursowe odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 przy ulicy Jagiellońskiej 24 w Gdańsku. Mogą odbywać się także w innych miejscach Polski po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.


Zakwaterowanie:


Istnieje możliwość zakwaterowania "turystycznego" - materace (do spania), prysznic, ciepła woda - należy przywieźć własny śpiwór. Na kursie MDS cena noclegu to 12 zł za dobę. Koszty zakwaterowania opłacane są na miejscu.


Odpłatność:


    - 300 zł za jedną sesję weekendową w Gdańsku

    - 350 zł za jedną sesję weekendową poza Gdańskiem


Należność można uiścić na miejscu bezpośrednio przed zajęciami lub przelać na konto:


Santander Bank Polska, 72 1090 1098 0000 0001 2264 3527


W tytule wpłaty należy podać dokładnie nazwę kursu, numer sesji oraz swoje imię i nazwisko. Na zajęcia należy ponadto dostarczyć potwierdzenie przelewu.


Zgłoszenia i potwierdzenia:


Zgłoszenie chęci udziału w kursie należy nadesłać na adres


ptd@ptd.edu.pl


lub


Polskie Towarzystwo Dysleksji

Al. Legionów 11

80 - 441 Gdańsk


Zgłoszenia wpisywane są na listę, z której w miarę wolnych miejsc wysyłamy zaproszenia imienne na konkretne terminy zajęć. Udział w kursie jest możliwy tylko na podstawie pisemnego zaproszenia o przyjęciu na daną sesję weekendową oraz uzyskaniu od uczestnika potwierdzenia (pisemnie lub telefonicznie*), że będzie obecny na kursie. O terminie kursu decyduje kolejność zgłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy na kursy doskonalące


* numer telefonu: 58 341 06 97, dyżur w Zarządzie odbywa się w środy i czwartki w godzinach 9.00-14.00Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.) informujemy, że:

Administratorem Danych jest Polskie Towarzystwo Dysleksji, al. Legionów 11, 80-441 Gdańsk.

Celem zbierania danych jest realizacja niniejszej formy doskonalenia.

Nie przekazujemy danych osobowych odbiorcom.

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Sesja

cykl jesienny

cykl wiosenny

cykl jesienny

teoretyczna

27 - 28.10.2018


28 - 29.06.2019

(warunkiem realizacji sesji jest zgłoszenie 20 osób)


05 - 06.10.2019

praktyczna

29 - 30.09.2018


27 - 28.04.2019


16 - 17.11.2019


superwizyjna


14 - 15.12.2018


24 - 25.05.201913 - 14.12.2019

Wykonanie i administracja: Piotr Badowski