Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna   O nas   Co robimy   Kontakt   FAQ

Specyficzne zaburzenia w uczeniu się


KURS CERTYFIKUJĄCY Polskiego Towarzystwa Dysleksji

„Koordynator ds. modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)”O KURSIE


Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do organizowania w szkole, przedszkolu lub innej placówce, pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią) oraz do prowadzenia zajęć z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki (np. dydaktyczno-wyrównawczych bądź terapii pedagogicznej- o ile uczestnik posiada uprawnienia) uwzględniających terapeutyczne metody pracy i ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.

Podczas kursu zaprezentowany zostanie modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią) w tym m.in. wzorzec postępowania terapeutycznego, czyli taki sposób, który w najwyższym stopniu gwarantuje skuteczność udzielania wsparcia uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).


TEGO JESZCZE NIE BYŁO!

Spersonalizowane szkolenie- przygotowane na miarę potrzeb każdego uczestnika!


Każdy uczestnik kursu może:Uczestnictwo w wybranych pięciu modułach kursu oraz module certyfikującym, zakończonym testem wiedzy z odbytych części szkolenia, upoważnią uczestnika kursu do otrzymania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji potwierdzającego zaszczytny tytuł:

„Koordynator ds. modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)


Kurs ma charakter elitarny – jest przeznaczony dla tych specjalistów oraz nauczycieli, którzy zajmują się organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (szkole, przedszkolu, poradni ps-ped.) oraz aktywnie wspierają uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi, w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią.


Uwaga: w wybranych modułach (wskazanych przez PTD) mogą uczestniczyć również rodzice uczniów z dysleksją, aby móc skutecznie wspierać swoje dziecko dyslektyczne w domu. Uczestnik szkolenia (nauczyciel/specjalista terapii pedagogicznej) może zarekomendować udział w stosownym fragmencie szkolenia rodzicom uczniów, których ma pod opieką.


Po kursie uczestnik:KWESTIE ORGANIZACYNE KURSU


 1. Treści kursu zostały ujęte w jedenastu podstawowych blokach tematycznych (modułach) oraz dwóch dodatkowych - jednym certyfikującym i jednym dla rodziców.
 2. Każdy moduł stanowi odrębny zakres tematyczny.
 3. Każdy uczestnik kursu może dokonać wyboru bloku tematycznego (modułu)/ bloków tematycznych (modułów), w których będzie czynnie brać udział.
 4. Na realizację jednego bloku tematycznego (modułu) przeznaczono 10 godzin dydaktycznych.
 5. Szkolenia prowadzone są w małych grupach – 10-15 osobowych.
 6. Wszystkie moduły prowadzone są on-line (na platformie ZOOM).
 7. Uczestnicy kursu mają zapewnione niezbędne materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia.
 8. Udział w kursie jest płatny. Koszt uczestnictwa w jednym bloku tematycznym (module) wynosi 400 zł.
 9. Odpłatne jest również wydanie certyfikatu PTD. Koszt wynosi 99 zł.
 10. Warunkiem zarezerwowania miejsca w wybranym module jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł na rachunek PTD: Santander Bank Polska, 72 1090 1098 0000 0001 2264 3527
  W przelewie należy zaznaczyć dane: nazwa (lub numer) modułu, imię i nazwisko uczestnika.
  W przypadku rezygnacji z udziału w module opłata wpisowa może zostać zwrócona najpóźniej do czterech tygodni przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie wpisowe nie ulega zwrotowi.
 11. Warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie pozostałej opłaty najpóźniej 5 dni przed terminem wyznaczonym dla danego modułu na konto PTD:
  Santander Bank Polska, 72 1090 1098 0000 0001 2264 3527.
  Kwota wpisowego jest odliczana od całości opłaty za moduł.
  W przelewie należy zaznaczyć dane: nazwa (lub numer) modułu, imię i nazwisko uczestnika.
 12. Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko kursanta, wybór modułu/modułów oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty należy przesłać na adres mailowy dysleksja.info@gmail.com
 13. Szkolenie (bez wpisowego) można wykupić w naszym sklepie internetowym.
  SKLEP INTERNETOWY PTD

  Moduł I
  Moduł II
  Moduł III   
  Moduł IV   
  Moduł V  
  Moduł VI  
  Moduł VII  
  Moduł VIII  
  Moduł IX  
  Moduł X  
  Moduł XI  
  Moduł XII  

  W przypadku rezygnacji do 4 tygodni przed kursem opłata zwracana jest w pełnej wysokości. Po tym terminie potrącone są koszty operacyjne w wysokości 50 zł.

  Prosimy uważać na próby oszustwa. Opłaty za usługi PTD przyjmowane są przez nasz sklep internetowy lub na rachunek
  Santander Bank Polska, 72 1090 1098 0000 0001 2264 3527
 14. W przypadku nieobecności kursanta na szkoleniu, przy jednoczesnym braku informacji dla organizatora, opłata nie zostaje zwrócona.


STRUKTURA MODUŁOWA KURSU


PTD - Dysleksja Rozwojowa Program PTD - Dysleksja Rozwojowa Plan Szkoleń PTD - Dysleksja Rozwojowa Certyfikat

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.) informujemy, że:

Administratorem Danych jest Polskie Towarzystwo Dysleksji, al. Legionów 11, 80-441 Gdańsk.

Celem zbierania danych jest realizacja niniejszej formy doskonalenia.

Nie przekazujemy danych osobowych odbiorcom.

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


PARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl