Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mail: ptd@ptd.edu.pl Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ

 

Fotoreportaż z ogólnopolskiej konferencji naukowej

PTD i Instytutu Psychologii WNS UG

z udziałem gości zagranicznych

"W poszukiwaniu sposobów efektywnego uczenia się"


Gdańsk, dn. 24 listopada 2018r.


Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Dysleksji nauczyciele, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy, psychologowie oraz inni specjaliści zajmujący się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją uczestniczyli w dniu 24 listopada 2018r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „W poszukiwaniu sposobów efektywnego uczenia się”.

Zapraszamy do zapoznania się z ważniejszymi momentami tego wydarzenia:

 

 ☛ Zdjęcia (Małgorzata Rożyńska, Piotr Badowski)


Ucieszył nas prawdziwy tłum w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Na konferencję przybyło około 300 osób wraz z zaproszonymi gośćmi, prelegentami.

To dla nas bardzo ważne, bo dzięki uczestnikom możemy przekazywać wiedzę jak, wspierać w nauce uczniów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się.

To nasze wielkie zadanie – uświadomienie społeczeństwu, że obok uczniów bez trudności w uczeniu się uczą się także uczniowie z dysleksją.

Podczas ceremonii otwarcia konferencji głos zabrała dr Aleksandra Lewandowska-Walter z Uniwersytetu Gdańskiego, zachęcając do aktywnego uczestnictwa wszystkich przybyłych na konferencję osób. Zwróciła uwagę, że wydarzenie niewątpliwie jest szansą do dyskusji i refleksji, aby wzbogacić i uporządkować wiedzę dotyczącą sposobów efektywnego uczenia się.

Następnie Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji Ewa Jakacka powiedziała do zgromadzonych: Dziękuję, że wykazali Państwo zainteresowanie naszą konferencją i przybyli tu, do Gdańska z całej Polski, a tym samym podjęli się zadania poszukiwania wraz Polskim Towarzystwem Dysleksji sposobów efektywnego uczenia się, by wspierać uczniów, w tym szczególnie z dysleksją.

Przewodnicząca PTD złożyła również podziękowania i życzenia urodzinowe pani prof. zw. dr hab. Marcie Bogdanowicz. Cała społeczność konferencji zaśpiewała solenizantce „Sto lat”.

Kolejnym uroczystym momentem konferencji było wręczenie nagród naukowych Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nagrody otrzymali:

dr hab. Aneta Domagała i dr hab. Urszula Mirecka - Podstawę nagrody stanowi istotny wkład w upowszechnianiu najnowszej wiedzy na temat specyficznych zaburzeń w uczeniu się czytania i pisania, ukazania szerokiego spektrum zagadnień naukowych i profesjonalnych, zgodnie z zasadą: od teorii - do praktyki

dr Bartosz M. Radtke - Podstawę nagrody stanowi istotny wkład w rozwój wiedzy na temat przyczyn dysleksji, ze wskazaniem na dysfunkcje w obszarze niejęzykowym.

dr Martyna Jaskulska- Podstawę nagrody stanowi istotny wkład w rozwój wiedzy na temat trudności uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją i dysortografią w uczeniu się języka angielskiego, w szczególności opanowania poprawnej pisowni.

Polskie Towarzystwo Dysleksji nadało tytuł Członka Honorowego paniom: Violetcie Piaseckiej i Dominice Żemojtel-Dettlaff jako wyraz wdzięczności za pomoc udzielaną uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ich rodzicom i nauczycielom.

Szczególne podziękowanie od Polskiego Towarzystwa Dysleksji otrzymała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim za wieloletnią współpracę na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pomoc w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Kolejnym punktem konferencji były wystąpienia prelegentów.

Dr hab. Joanna Mytnik i dr Wojciech Glac przedstawili temat: Gamifikacja w edukacji, czyli jak sprawić, aby uczeń siadał do nauki tak chętnie, jak do grania w gry.

Dr Marzena Żylińska wprowadziła uczestników konferencji w zagadnienie W poszukiwaniu alternatywy dla metod pamięciowych.

Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz zapoznała uczestników z tematem: Przezwyciężanie wyuczonej bezradności jako warunek skuteczności terapii pedagogicznej.

Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharska, Ph. D. mgr Jana Mrazkova (z Uniwersytetu im. Karola w Pradze) zaprezentowały temat: Nowe formy pracy z uczniami ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się i ich skuteczność – edukacja włączająca w Republice Czeskiej.

Renata Wolińska podzieliła się swoim doświadczeniem i pomysłami prezentując temat: Uczymy myślenia, refleksji, fantazjowania, czyli rzecz o pytaniach zadawanych dzieciom i przez dzieci.

Dr Elżbieta Szala i Beata Wacławowicz dokonały prezentacji zagadnienia pt. Stymulowanie funkcji wykonawczych jako kompetencji bazowych w procesie uczenia się.

dr Teresa Wejner-Jaworska zaprezentowała przykłady wprowadzania zmian jako oddolnych inicjatyw i ich konsekwencji w szkołach w Londynie i Łodzi pt.: Od autodiagnozy do metamorfozy,
Doświadczeniami i metodami pracy z uczniem z dysleksją podzieliła się Anna Adryjanek (OLPI Gdańsk), a Małgorzata Barańska i Aleksandra Kwaśniewska (Poradnia P-P Pruszcz Gdański) przedstawiły wyniki badań prowadzonych wśród uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej w zakresie znajomości liter.

Ostatniej prezentacji zagadnienia dokonała dr Eleonora Palmieri (Włochy) nt. Dysleksja i Champion L. I. R. M. Terapia: wzorce naprzemiennej aktywacji mające na celu poprawę umiejętności czytania. Metoda wspierającą uczniów z dysleksją w czytaniu wzbudziła duże zainteresowanie uczestników mimo późnej godziny jej prezentowania.


Podczas konferencji uczestnicy mogli zadawać pytania prelegentom oraz uczestniczyć w interaktywnych  przerwach – panelach edukacyjnych, np.:

Mieliśmy okazję przekonać się, że obie szkoły wdrożyły wiele ciekawych pomysłów i stały się miejscem, w którym opieka i pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest realizowana na najwyższym poziomie.

Oficjalnego zamknięcia konferencji dokonała przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji Ewa Jakacka dziękując wszystkim obecnym za aktywny udział, a członkom Zarządu Głównego za wytężoną pracę przy organizacji tego wydarzenia.

Zachęciła uczestników do dalszej współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji, aby szkoły uczyniły swoje placówki bardziej skuteczne i profesjonalne wdrażając w życie przekazaną im wiedzę.

Konferencja okazała się niezmiernie ważnym wydarzeniem, podczas którego mogli podzielić się wiedzą naukowcy i praktycy świadomi swojej roli – niesienia skutecznej pomocy uczniom z dysleksją.


Małgorzata Rożyńska

 POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

PARTNERZY