Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ

 

OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS IV,

u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się

(dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

do klasy terapeutycznej – KLASY „NA MIARĘ” na rok szkolny 2023/2024

w Szkole Podstawowej nr 49

im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku


Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – występują u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, a nierzadko wręcz bardzo zdolnych. Na opanowanie pewnych umiejętności dyslektycy potrzebują więcej czasu i szczególnego wsparcia ze strony rodziców i nauczycieli.

Naprzeciw ich potrzebom wychodzi klasa terapeutyczna – KLASA „NA MIARĘ”, która będzie funkcjonowała w Szkole Podstawowej nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku od roku szkolnego 2023/2024. Pozwoli ona wyrównać szanse edukacyjne uczniów i umożliwi rozwój wszystkich sfer ich osobowości.


Założenia programowo – organizacyjne klasy terapeutycznej:

Założenia szkoły związane z powstaniem klasy terapeutycznej:

Zasady rekrutacji do klasy terapeutycznej:

Uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy terapeutycznej obowiązują terminy rekrutacji określone w Szczegółowym terminarzu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

O przyjęcie do klasy terapeutycznej – KLASY „NA MIARĘ” ubiegać się mogą uczniowie klas trzecich szkół podstawowych, których rodzice złożą dokumenty do 31 sierpnia 2022 r. w sekretariacie szkoły:

Uczeń ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi uczy się w klasie terapeutycznej do momentu zniwelowania zaburzeń rozwojowych, wyrównania szans edukacyjnych.

Ma prawo wrócić do klasy ogólnodostępnej, nie wcześniej jednak niż od nowego okresu lub roku szkolnego.


Przewidywane efekty:

✪ dla uczniów:

✪ dla rodziców:

✪ dla nauczycieli:

Nauka w klasie terapeutycznej to szansa na najlepsze wykorzystanie czasu spędzonego w szkole.

Proponujemy wam naszą wiedzę i doświadczenie. W nowym roku szkolnym w SP 49 będą klasy terapeutyczne na poziomie kl. IV, VI, VII i VIII.

W przypadku jakichkolwiek pytań mogą Państwo skonsultować się z dyrektorem lub sekretariatem szkoły
(☎ tel. 58 341 37 33).

Serdecznie zapraszamy,

Renata Jurkiewicz, dyrektorka

Marta Badowska, wicedyrektorka

Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku


POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

PARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl