Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mail: ptd@ptd.edu.pl Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ

PLAN SZKOLEŃ w roku szk. 2017/ 2018

Moduły

Bloki tematyczne

Prowadzący

Terminy

Moduł 1.

Specyficzne zaburzenia w uczeniu się (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) - podstawy teoretyczne.

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

Ewa Jakacka


Moduł 2.

Diagnoza psychologiczna dysleksji rozwojowej (lub specyficznych zaburzeń w uczeniu się).

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

Anna Nitka - HabasińskaModuł 3

Diagnoza pedagogiczna specyficznych zaburzeń w uczeniu się i diagnoza nauczycielska.

Renata Czabaj

Violetta Piasecka


Moduł 4.

Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym (przygotowujących się do szkoły).

Małgorzata Rożyńska

Ewa Jakacka


Moduł 5.

Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego uczniów w wieku młodszym szkolnym. Terapia pedagogiczna uczniów młodszych z ryzyka dysleksji i ryzyka dysgrafii (na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, kl. 1-3).

Małgorzata Rożyńska

Violetta Piasecka


Moduł 6.

Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego uczniów w wieku młodszym szkolnym. Rozwijanie/Kształtowanie kompetencji matematycznych u uczniów młodszych (na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, kl. 1-3)

Mirosława Szczęsna


Moduł 7.


Podstawy rozpoznawania i różnicowania zaburzeń w uczeniu się. Terapia uczniów starszych ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się- dysleksją rozwojową (kl. 4-8).

Renata Czabaj

Violetta Piasecka

06.10.2018 r.

Moduł 8.


Podstawy rozpoznawania i różnicowania zaburzeń w uczeniu się. Terapia uczniów starszych ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się matematyki (kl. 4-8).

Celina Tuszyńska-Skubiszewska


Moduł 9.


Podstawy rozpoznawania i różnicowania zaburzeń w uczeniu się. Terapia uczniów starszych z dysleksją rozwojową w szkole ponadpodstawowej.

Violetta Piasecka

Anna Adryjanek


26.05.2018 r.

październik 2018


Moduł 10.

Diagnoza i terapia uczniów starszych z dyskalkulią w szkole ponadpodstawowej.

Anna Walerzak - Więckowska


Moduł 11.

Dysleksja w kontekście języków obcych


dr Katarzyna BogdanowiczModuł 12

certyfikujący.

Warsztat pracy profesjonalisty - koordynatora modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

Marta Badowska

Magdalena Kownacka

09.06.2018 r.

październik 2018

Moduł 13

dla rodziców.

Warsztat rodzica ucznia ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

Marta Badowska


Wykonanie i serwery: Pitrock Freelance Graphic Design Studio | Piotr Badowski