Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna   O nas   Co robimy   Kontakt   FAQ

 

Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa DysleksjiRegulamin konkursu


Nagroda Naukowa PTD:


 1. jest przyznawana przez Kapitułę Konkursu w osobach samodzielnych pracowników naukowych, przedstawicieli trzech  uczelni. W skład Kapituły pierwszej edycji konkursu weszły: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie), prof. UG dr hab. Małgorzata Lipowska (Uniwersytet Gdański), prof. UMCS dr hab. Aneta Borkowska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie);
 2. pierwsza edycja konkursu (2015) objęła okres lat 2010-2014;
 3. w konkursie mogą być zgłaszane prace naukowe wyłącznie na temat specyficznych zaburzeń uczenia się, takie jak monografie, rozprawy naukowe ( doktorskie, habilitacyjne), cykl artykułów wydanych w czasopismach zagranicznych i polskich (punktowanych);
 4. kandydaci ubiegający się o Nagrodę zgłaszają wniosek za pośrednictwem instytucji (Uczelnia, Wydawnictwo) lub osobiście. Wniosek wraz ze zgłaszaną pracą i co najmniej jedną recenzją (wydawniczą, recenzją z przewodu naukowego) należy przesłać  drogą elektroniczną, ewentualnie pocztową, na adres Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Recenzje nie są konieczne w przypadku cyklu artykułów w czasopismach naukowych;
 5. konkurs może być wznawiany co dwa lata.WNIOSEK - Nagroda Naukowa PTDNagrody naukowe PTD otrzymali:1.  Dr Bartosz M.Radtke - uchwała 6/2018 z dnia 06.10.2018 r. za rozprawę doktorską na temat:  Udział funkcji wzrokowo-przestrzennych w patomechanizmie specyficznych trudności w czytaniu (2015),


2.  Dr Martyna Jaskulska - uchwała 7/2018 z dnia06.10.2018 r. za rozprawę doktorską na temat: Difficulties of Polish students with dyslexia and dysorthography in learning correct English spelling (2016),


3.  Dr hab. Aneta Domagała, prof UMCS - uchwała 8/2018 z dnia 06.10.2018 r za publikację naukową na temat „Zaburzenia Komunikacji Pisemnej (Harmonia 2018),

4.  Urszula Mirecka, prof UMCS - uchwała 9/2018 z dnia 06.10.2018 r. za publikację naukową na temat „Zaburzenia Komunikacji Pisemnej (Harmonia 2018),


5.  Prof UG dr hab Marta Łockiewicz - uchwała 8/2021 z dnia 28.04.2021 r. za pracę habilitacyjną na temat: Język polski i dysleksja, a uczenie się języka angielskiego jako obcego,


6.  Prof dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis - uchwała 9/2021 z dnia 28.04.2021 r. za publikację naukową na temat: „Nowa Psychologia Dysleksji” (PWN 2020),


7.  Dr hab. Teresa Wejner - uchwała 10/2021 z dnia 28.04.2021 r za publikacje „Szkoła na miarę ucznia z dysleksją” (Difin 2020) oraz „Dysleksja z perspektywy dorosłości” (Difin 2019),


8.  Dr Piórkowska-Poniewierska - uchwała 11/2021 z dnia 28.04.2021 r. za rozprawę doktorską na temat: „Kompetencja metajęzykowa a komunikacja w pisaniu” (UG 2020),


9.  Dr Izabela Pietrowska - uchwała 1/2024 z dnia 12.01.2024 r. za rozprawę doktorską na temat: "Zasoby polskich i brytyjskich studentów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się warunkujące ich powodzenie edukacyjne" (UG 2022).


PARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl