Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ

Nowe metody i narzędzia wspierające rozwój ucznia w edukacji i terapii pedagogicznej


WYKŁADY

25 kwietnia 2017 odbyła się konferencja dla nauczycieli i rodziców, którą zorganizowało Polskie Towarzystwo Dysleksji oddział we Wrocławiu we współpracy z Wydawnictwem Learnetic oraz Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu.

Konferencję rozpoczęła Małgorzata Rożyńska, autorka metody „Dysgrafia z rysikiem” wykładem „Dysgrafia z rysikiem: Nowoczesne technologie w terapii pedagogicznej i edukacji”. Prelegentka podjęła kwestię znaczenia umiejętności pisania. Powołując się na profesor Martę Bogdanowicz przypomniała, że nieumiejętność zachowania odpowiedniego poziomu graficznego pisma – jego nieczytelność – może być przyczyną ogólnych niepowodzeń szkolnych. Przy wyborze metod pracy z dziećmi warto również pamiętać o tym, że „każdy zmysł ma w mózgu swoją reprezentację. Dzieci uczą się dzięki temu, co widzą, słyszą i co robią. Szczególne znaczenie przypada tu dłoniom (…) Ręce mają bowiem ogromną reprezentację neuronalną. Zajęte pracą bardzo intensywnie stymulują rozwój ogólny”. (Marzena Żylińska)
Klikanie w klawisze klawiatury nie jest w stanie w równym stopniu pobudzić pracy mózgu. Ręczne notowanie pozwala zapamiętać więcej i na dłużej – trzeba jednocześnie notować, analizować, dokonywać wyboru najistotniejszych treści.


Małgorzata Rożyńska stwierdziła, że „praca nad rozwijaniem umiejętności pisania ręką ma sens i znaczenie” nawet wtedy, gdy odbywa się u uczniów kilkunastoletnich. Podczas wykładu przedstawiła najbardziej istotne elementy stosowania „Dysgrafii z rysikiem”:
- warunki i przestrzeń,
- refleksyjny terapeuta, który jest w stanie wdrożyć sprawdzone motywatory w pracy z małymi dziećmi: „Skacz, turlaj się, biegaj, śmiej się… ucz się przez zabawę”,
- budowanie na bazie mocnych stron, a nie skupianie się na niepowodzeniach.


Prelegentka podkreśliła, że trzeba mieć jednak świadomość, ze dzisiejsze dzieci to cyfrowi tubylcy, dla których przestrzeń wirtualna to naturalne środowisko. Nie znają świata bez komputerów czy telefonów. Uprawiają multitasking – zajmują się kilkoma rzeczami w jednej chwili, mają problemy ze skupieniem uwagi, że to pokolenie Homo tabletis i bardzo ważne jest zachowanie równowagi między nieskrępowanym eksplorowaniem otoczenia, a korzystaniem z tego, co dają nowe technologie. Do odpowiedniego rozwoju dziecko potrzebuje bogatych doświadczeń kinestetyczno-wzrokowo-ruchowych. Małgorzata Rożyńska zaprosiła o zapoznanie się z kampanią Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Dajemy Dzieciom Siłę) „Mama, tata, tablet”  
W drugiej części wykładu prelegentka omówiła rozwój sprawności grafomotorycznej. Stwierdziła, że powodzenie w nabywaniu umiejętności pisania jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Terapeuta powinien wiedzieć:
- Jakie doświadczenie mają uczniowie?
- Czy doświadczali wielu bodźców?
- Czy mieli możliwość wykonywania codziennych różnorodnych zadań?
Coraz więcej dzieci ma problemy z koordynacją ruchową, czynnościami samoobsługowymi (np. ubieranie się), narzeka na męczliwość ręki. Symptomy dysleksji można zaobserwować już we wczesnym dzieciństwie.


Małgorzata Rożyńska podkreśliła, że „zmiana przyspiesza”, dlatego „refleksyjny terapeuta podąża – dostosowuje się – widzi potrzeby uczniów z generacji Z”, a stosowanie metody „Dysgrafia z rysikiem” ułatwi pracę z uczniami z dysleksją. Wykorzystuje się w niej:
- LearnPen – innowacyjne narzędzie pisarskiego umożliwiające mierzenie napięcia mięśniowego (ścisk, nacisk),
- tablet – nowoczesna i atrakcyjna forma pracy z dziećmi,
- obudowa metodyczna (podręcznik, karty pracy, pomoce tradycyjne).
Terapeuta otrzymuje również Kwestionariusz ryzyka dysleksji oraz model pracy z zestawami ćwiczeń. Zadania można wykonywać przy użyciu tablicy interaktywnej.

Dzięki Dysgrafii z rysikiem dziecko:
- usprawnia mięsnie dłoni i palców,
- utrwala poprawny chwyt pisarski,
- wdraża się do właściwego posługiwania się narzędziem pisarskim i do kontroli nacisku na podłoże i ścisku narzędzia,
- rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową, ruchową, koordynuje wzrok,
- jest przygotowaniem do pisania,
- wspiera motywację dziecka.

Następny wykład „Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym” przedstawiła Beata Wacławowicz reprezentująca Fundację Promyk Słońca, która zajmuje się działaniami wspierającymi rozwój dziecka. Zaznaczyła, że w pracy z dzieckiem ważne jest, by terapia pedagogiczna nie była dla dziecka ciężką pracą. Trzeba dążyć do tego, aby dla dziecka była to zabawa. Ponadto problemem jest fakt, że dzieci nie są zdiagnozowane w sposób funkcjonalny.

Nowoczesna technologia stwarza nowe możliwości w pracy pedagoga, choć bywa zagrożeniem dla rozwoju dziecka.

Beata Wacławowicz wyjaśniła, że poziom inteligencji człowieka zależy od dojrzałości funkcji wykonawczych (FW) - dynamicznych aspektów myślenia, które przejawiają się w działaniach. Proces uczenia polega na koordynacji między umysłem a działaniem, za co odpowiadają funkcje wykonawcze. Należy działać na źródło, czyli funkcje wykonawcze – sam poziom uczenia się jest objawem działania FW:Główne funkcje wykonawcze: 

Stymulowanie rozwoju FW oparte jest na zabawie, w którą jest wbudowana motywacja i aktywność własna, a ponadto pomaga w budowaniu kompetencji społecznych.  Beata Wacławowicz podkreśliła, że najważniejsze jest wyposażyć dziecko w „rusztowanie”, czyli organizację myślenia problemowego wyrażonego modelem IDEAL:Dlaczego integracja FW jest ważna? - ponieważ pozwala na działanie i rozwiązywanie problemów ze względu na określony cel. Wskazówką dla nauczyciela terapeuty może być stosowanie zasady pracy na zasobach, a nie na deficytach, pozwolenie dziecku na odnalezienie rozwiązania.


Kolejny wykład pt. „Wykorzystanie wybranych narzędzi TIK w edukacji i terapii pedagogicznej” wygłosił Lech Wikaryjczyk, przedstawiciel firmy Learnetic tworzącej zasoby edukacyjne dla 30 krajów.

LEARNETIC


Firma pokazuje, że można uczyć się bez wykorzystania podręcznika i kart pracy. Do digital natives można i trzeba docierać inaczej, poprzez to, co jest im znane (tablet, komórka) - można im pokazać, że telefon może służyć do nauki.

Pomiędzy przekazywaniem informacji, tego co ważne, a przebodźcowaniem należy zachować złoty środek – zastanowić się jak w atrakcyjny sposób to oddać. Odpowiedzią mogą być narzędzia TIK.

Lech Wikaryjczyk podkreślił, że ważna jest interakcja – video przyciąga uwagę, pojawia się szybka informacja zwrotna, a także nagroda (np. animacja, film). Na zakończenie przedstawił produkty Learnetic jest narzędzie dla nauczycieli – mInstructor oraz mTalent: Dysgrafia z Rysikiem.


W drugiej części konferencji  uczestnicy wzięli udział w warsztatach i praktycznie zapoznali się z omówionymi podczas wykłady narzędziami firmy: Ć

1. Jak pracować z „Dysgrafią z rysikiem”  
2. mInstructor - jak samodzielnie tworzyć interaktywne zasoby do terapii pedagogicznej

 

Tekst: Małgorzata Wójcik


PARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl