Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna   O nas   Co robimy   Kontakt   FAQ


 Sprawozdanie ze spotkania Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (EDA)
w dniu 15.05.2021 r.


Zebranie Europejskiego Towarzystwa Dysleksji odbyło się 15 maja 2021 r. na platformie Zoom. Pojawili się przedstawiciele 32 krajów europejskich, którzy prowadzą działalność w obrębie swoich stowarzyszeń na całym kontynencie. Przedstawicielką Polskiego Towarzystwa Dysleksji była Marta Badowska.

Po przyjęciu porządku zebrania, ustaleniu kworum oraz uzgodnieniu formuły głosowania poprzez platformę webową, Rosie Bissett (Irlandia), przewodnicząca EDA, przeszła do kolejnego punktu spotkania.

Sprawdzono listę osób uprawnionych do głosowania.

Następne Rosie Bissett przedstawiła sprawozdanie z ubiegłego roku działalności. Omówiła pokrótce tematykę spotkań, z których tylko jedno odbyło się stacjonarnie. Skarbniczka, Ruth Falzon omówiła dość szczegółowo problematykę działania EDA w kontekście formalnych wymogów prawa dotyczących prowadzonej dokumentacji, uwarunkowanych lokalnymi przepisami. Wspomniała o tym, z czym zmagają się wszystkie stowarzyszenia, czyli sprawy finansowe. Za ubiegły rok przychody EDA były zbyt niskie, by mogły zostać opodatkowane. Obecnie EDA szuka możliwości rozwoju w funduszach europejskich.

Następnie Vincent Lochmann (Francja) opowiedział o aktywności EDA na forum unijnym, gdzie występują w imieniu osób z dysleksją. EDA posiada komórkę odpowiedzialną za lobbing na szczeblu Parlamentu Europejskiego, gdzie podnoszone są starania mające na celu zwrócenie uwagi na problem dysleksji w Europie. W lutym 2020 r. spotkali się z przewodniczącym Davidem Sassolim w Brukseli. We wrześniu 2020 r. EDA opublikowała oświadczenie dotyczące sytuacji pandemicznej i zapotrzebowania na rozwiązania cyfrowe dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Po nim zabrał głos Ioannis Karagiannakis (Grecja), który omówił działalność Akademickiego Komitetu Doradczego. Powiedział o tym, że EDA ma w planie rozszerzenie działalności tego komitetu, aby stworzyć niejednorodną grupę ekspertów (każdy w zakresie swojej dziedziny naukowej), których przedmiot zainteresowania (dysleksja, dyskalkulia, ADHD, choroby współistniejące) jest zgodny z neuroróżnorodnością i trudnościami w uczeniu się wśród dzieci i dorosłych.

Rossie Bissett przeszła do projektów unijnych. Jeden z nich to Projekt - Dyslexia@Work, który ma na celu zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób z dysleksją. Faza pierwsza, gdzie analizowano ustawodawstwo, politykę i praktyki odnoszące się do dysleksji, została już zamknięta. Druga faza też jest już zakończona. Wywiady badawcze z pracodawcami i agencjami rekrutacyjnymi (ponad 100 w 5 krajach) są wykonane, obecnie są poddawane analizie. EDA odgrywa szczególną rolę w rozpowszechnianiu wyników projektu i była kluczowym partnerem w tworzeniu strony internetowej projektu (www.dyslexiaprojects.eu). EDA zorganizuje również końcowe wydarzenie upowszechniające wiedzę i wnioski z projektu w Brukseli w kwietniu 2022 r.

Omówiono Projekt RDDA - projekt UE dotyczący trudności w czytaniu i dostępu do dokumentów. EDA współpracuje z Urzędem Publikacji UE i Deloitte (spółka zajmująca się audytem i doradztwem). EDA było bezpośrednio zaangażowane w fazę drugą, prowadząc badania użytkowników w oparciu o ustalenia fazy pierwszej projektu. Pięć stowarzyszeń członkowskich brało czynny udział w testowaniu dokumentów przez użytkowników we Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii i Włoszech. Deloitte obecnie finalizuje raport dotyczący fazy drugiej.

Odbyło się głosowanie za przyjęciem nowego członka do EDA. Następnie Ruth Falzon przeszła do omówienia bilansu za ubiegły rok. Pokazała raport wskazujący, że pomimo trudności finansowych EDA pozostaje na stałym poziomie zasobów. Starają się minimalizować koszty, w tym spotykać się online zamiast na żywo. Na drodze głosowania zatwierdzono bilans roczny EDA. Przedstawiono kwoty składek członkowskich, uzależnionych od kondycji i rozmiaru organizacji. Przedstawiono procedurę dotyczącą ustalania wysokości składki: w styczniu każdego roku skarbnik EDA będzie wysyłał e-maile do stowarzyszenia członkowskiego z prośbą o kontakt, wypełnienie ankiety dotyczącej przedziału (wysokości opłaty) i następnie wystawią fakturę. Szablon będzie miał kształt metryki, gdzie będzie można aktualizować również swoje dane kontaktowe i inne niezbędne detale. Składka powinna być opłacona do marca.

Następnie Rosie Bissett przeszła do omówienia obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji i Europejskiego Dnia Dysleksji (#dyslexiaday). Zachęcała do aktywności indywidualnie, ale też w kooperatywie pomiędzy krajami. Głos zajęła Erica Di Francesco (Hiszpania) i opowiedziała o współpracy włosko - baskijsko - hiszpańskiej. Mówiła o randze obchodów, dużym znaczeniu tego tygodnia dla społeczności. Podniesiono kwestię ustalenia jednego koloru, który by stał się symbolem ETŚD.

Selin Ozbek (Turcja) mówiła o świętach tureckich, które kolidują z obchodami. Dyskutowano na temat mnogości okazji, które uniemożliwiają znalezienie idealnego dnia. Vincent Lochmann podkreślił, że stosowanie hashtagu #dyslexiaday pozwala promować aktywność stosowanie do odpowiedniego momentu dla danego kraju w Europie. Pernilla Söderberg (Szwecja) mówiła też o wieloletnich dyskusjach na temat ustanowienia jednej daty dla święta świadomości dysleksji. Podkreślała potrzebę ustanowienia tej jednej daty. Inne osoby poparły to stanowisko.

Ustalono finalnie, że Dzień Dysleksji będzie 8 października. Zalecono oznaczanie działań związanych z obchodami hashtagiem #dyslexiaday. Temat zostanie zaniesiony na forum międzynarodowe, aby zatwierdzić ten dzień w światowym kalendarzu świąt (UNESCO).

Następnie Rosie Bissett przeszła do głosowania na temat włączenia nowych członków do Rady Dyrektorów EDA.


Przedstawiono kandydatów, którzy pokrótce omówili swoje kandydatury i przedstawili się na forum.

 1. Pernilla Söderberg (Szwecja)
 2. Susan Flohr (Wielka Brytania)
 3. Bengt - Erik Johansson (Szwecja)

Zostali przyjęci jednogłośnie.


Po 10 minutowej przerwie Florentine Paudel (Austria) przedstawiła raport dotyczący członków. EDA zrzesza obecnie 41 organizacji członkowskich w 25 krajach. Zarząd EDA zdecydował się przeprowadzić ankietę wśród krajów członkowskich na koniec 2020 r. aby uzyskać aktualny obraz organizacji członkowskich: zainteresowania, priorytety, zidentyfikowanie wspólnych celów rozwojowych. Pojawił się pomysł, aby aktywnie zaangażować organizacje członkowskie w dalszy proces rozwoju EDA.

Odpowiedzi przesłane przez organizacje zostały ocenione opisowo i za pomocą jakościowej analizy treści.


Cele organizacji członkowskich:


Następnie przedstawiciele organizacji członkowskich opowiadali krótko o swoich działaniach i zmaganiach. Wiele organizacji w czasie przerw szkolnych zaprasza uczniów z dysleksją na specjalne zjazdy, gdzie w formule aktywnych obozów spotykają się razem i uczą przez zabawę.

Spotkanie przebiegło w atmosferze otwartości na siebie nawzajem, wsparcia, wysłuchania głosów wszystkich członków. Zakończono jest miłym pożegnaniem i zaproszeniem do kontaktu z władzami EDAw miarę potrzeby oraz do dzielenia się dobrymi praktykami ze swojego kraju.
POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

PARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl