Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy         KontaktPUBLIKACJE - PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECKA1965

1. Zalewska S., Steciak (Bogdanowicz) M. (1965) Sprawozdanie z I i II Seminarium Samokształceniowego Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTHP. "Biuletyn". PTHP, nr 2 .


1966

2. Steciak (Bogdanowicz) M. (1966) Próba psychoterapii w przypadkach niepowodzeń szkolnych. Kraków: UJ. Praca magisterska. Maszynopis.


1970

3. Zalewska S., Bogdanowicz M. (1970) Sprawozdanie z XI Seminarium Samokształceniowego Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTHP. "Zagadnienia wychowawcze w aspekcie zdrowia psychicznego", nr 1, s.90-91.


1972

4. Bogdanowicz M. (1972) N. C. Kephart "Dziecko opóźnione w nauce szkolnej". "Przegląd Psychologiczny", nr 4, s.84-87.

5. Bogdanowicz M. (1972) Rozwój psychomotoryczny dzieci z ciąży mnogiej w świetle badań psychologicznych. Abstracta. Międzynarodowe Sympozjum "Ciąża Mnoga".Warszawa, s.39.

6. Bogdanowicz M. (1972) Ocena psychologiczna rozwoju psychomotorycznego gdańskich pięcioraczków w pierwszym roku życia. Abstracta. Międzynarodowe Sympozjum "Ciąża Mnoga". Warszawa, s.76.


1973

7. Marek A., Bogdanowicz M. (1973) Wpływ niedożywienia we wczesnym okresie życia na późniejszy rozwój psychomotoryczny dziecka. "Pediatria Polska", nr 1, s.19-26.

8. Kamińska M., Księżopolska-Kaczorowska A., Marek A., Gumkowska-Kamińska B., Bogdanowicz M. (1973) Wpływ środowiska na fizyczny i psychiczny rozwój dzieci z ciąż trojaczych. Materiały XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów. Gdańsk, cz.I, t.II, s.255-269.


1974

9. Marek A., Kisiel B., Bogdanowicz M. (1974) Zaburzenia rozwoju fizycznego i psychicznego jako następstwa niedożywienia w pierwszym roku życia. Pamiętnik Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego "Żywienie i zaburzenia w odżywianiu dzieci". Katowice, cz.I, s.41-46.

10. Bogdanowicz M. (1974) Psychomotor Development of Children from Multiple Pregnancies. "Acta Geneticae Medicae et Gemellologiae". Bologna, Supplement Vol.22, s.135-138.

11. Bogdanowicz M. (1974) Psychomotor Development of the Danzing Quintuplets in Their First Year of Life. "Acta Geneticae Medicae et Gemellologiae". Bologna, Supplement, Vol.22, s.186-188.

12. Kamińska M., Księżopolska-Kaczorowska A., Marek A., Gumkowska - Kamińska B., Bogdanowicz M. (1974) Effect of Living Conditions on the Development of Multiples Born in the Danzig Province in 1957-1971. "Acta Geneticae Medicae et Gemellologiae". Bologna, Supplement, Vol.22, s.142-146.

13. Bogdanowicz M. (1974) Zastosowanie psychoterapii obiektywizującej w przypadku niepowodzeń szkolnych ucznia. "Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne", nr 2, s.94-101.

14. Bogdanowicz M., Kisiel B. (1974) Karta rozwoju psychomotorycznego dziecka 0-3 lat. W: Kamińska M.: Propedeutyka Pediatrii. Gdańsk: AMG, s.119-130.


1975

15. Bogdanowicz M. (1975) Gdańskie pięcioraczki. "Polska", nr 6, s.24-25,32.

16. Marek A., Kisiel B., Bogdanowicz M. (1975) Rozwój psychofizyczny dzieci niedożywionych w pierwszym roku życia. "Pediatria Polska" 1975, nr 5, s.589-595.

17. Bogdanowicz M., Dąbrowska E., Jaklewicz H. (1975) Muzykoterapia w Gdańsku. Zastosowanie w ginekologii i położnictwie. Zeszyty naukowe. Gdańsk: PWSM, s.179-183.


1976

18. Bogdanowicz M. (1976) Psychomotor Development of the Gdańsk Quintuplets in Their First Years of Life. Abstract Guide XXI Congres International de Psychologie. Paris, s.287.


1977

19. Bogdanowicz M. (1977) Badanie funkcji percepcyjno-motorycznych. W: Janiszewski M. /red/ Poznawanie ucznia i kierowanie jego rozwojem. Gdańsk: UG, s.57-71.


1979

20. Kamińska M. (red) (1979 wyd. I, 1982 wyd. II). Od noworodka do przedszkolaka. Warszawa: PZWL. Współautorstwo: M. Bogdanowicz.


1980

21. Jaklewicz H., Lipińska D., Rynkowska W., Bogdanowicz M., Lewandowska B. (1980) Możliwości kompensacyjne ośrodkowego układu nerwowego - rozważania na podstawie losów chłopca "prawie utopionego". "Psychiatria Polska", nr 3, s.303-306.

22. Marek A., Bogdanowicz M., Kisiel B., Marek I. (1980) Long-term observation of psychomotor and physical development of children cured from early malnutrion. Abstracta XXII International Congress of Psychology. Leipzig, s.307.

23. Bogdanowicz M. (1980) Diagnoza w psychologii klinicznej dziecka. Materiały z konferencji "Model i rola diagnozy psychologicznej w psychiatrii". Warszawa, s.1.

24. Bogdanowicz M. (1980) Josef Svancara i współautorzy - Diagnostika psychiczeskogo razwitja. Praha 1978. Avicenum. Recenzja. "Przegląd Psychologiczny", nr 1, s.192-195.


1983

25. Bogdanowicz M., Jaklewicz H., Malak G., Maryańska J., Zubrzycka-Pykacz E. (1983)  Psychoterapia dzieci. Cz.I. "Psychoterapia". Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Vol. XLV-XLVI, s.51-57.

26. Marek A., Kisiel B., Bogdanowicz M. (1983) Rozwój psychofizyczny dzieci niedożywionych we wczesnym dzieciństwie. Materiały XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Warszawa.


1984

27. Bogdanowicz M., Jaklewicz H., Malak G., Maryańska J., Zubrzycka-Pykacz E. (1984)  Psychoterapia dzieci. Cz.II. "Psychoterapia". Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Vol.XLVIII, s.33-37.

28. Bogdanowicz M., Oszmiańczuk J. /red/ (1984) Materiały do nauczania metod diagnostycznych w psychologii. Gdańsk: UG.

29. Bogdanowicz M. (1984) Test "Kostki" S.C.Kohsa. W: Bogdanowicz M., Oszmiańczuk J. /red/ Materiały do nauczania metod diagnostycznych w psychologii. Gdańsk: UG, s.27-79


1985

30. Bogdanowicz M. (1985) Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa: WSiP.


1987

31. Bogdanowicz M. (1987) Differentielle Entwicklungsverlaufe bei Mehrfachgeburt /Gdansker Funflinge/. W: Risikobewaltigung in der lebenslagen psychischen Entwicklung. Rostock 1987. Wilhelm-Pieck-Universitat, s.29-30.


1988

32. Bogdanowicz M., Hojczyk M., Olechnowicz J. (1988) Terapia grupowa dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i ich rodziców. "Psychiatria Polska", nr 1, s.27-32.


1989

33. Bogdanowicz M. (1989) O zabawce terapeutycznej. W: Bukowski J. /red /Dla kogo zabawka? Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Biblioteka Wzornictwa , nr 15, s.29-33.

34. Bogdanowicz M. (1989) Terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w wieku przedszkolnym. W: Turewicz W. /red/ Zaburzenia emocjonalne dzieci, diagnoza i terapia. Zielona Góra: ODN, s.24-38.

35. Bogdanowicz M. (1989) O zabawce terapeutycznej i książce do zabawy. "Plastyka w szkole", nr 5, s.281-284.

36. Madrova E. (1989) Spróbujcie być dzieckiem. Warszawa: WSiP. Tłumaczenie i wstęp: Marta Bogdanowicz.

37. Kohnstamm R. (1989) Praktyczna psychologia dziecka. Warszawa: WSiP. Redakcja  i wstęp: Marta Bogdanowicz.


1990

38. Bogdanowicz M. (1990) Psychoterapia dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. "Psychoterapia", nr2, s.29-31.

39. Bogdanowicz M. (1990) Dzieci z zaburzeniami i ich miejsce w szkole społecznej. “Edukacja i dialog”, nr20, s.14.

40. Kantorowie L., M. (1990) Pamięci Profesora Milosa Sovaka. “Hospitium”, nr2. Gdańsk. Wstęp i tłumaczenie M. Bogdanowicz, s.20-31

41. Kubler - Ross E. (1990) Co możemy jeszcze zrobić. “Hospitium”, nr2. Gdańsk. Wstęp i tłumaczenie M. Bogdanowicz, s.32-39.


1991

42. Bogdanowicz M. (1991) Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. 1985 wyd.I, 1991 wyd.II. Warszawa: WSiP.

43. Bogdanowiczova  M. (1991) Terapie emocionalnich poruch deti w predskolnim veku. “Psychologia a Patopsychologia Dietata”, nr 2, s.145 - 158.


1992

44. Bogdanowicz M. (1992) Milos Sovak. W: Nas Pan Profesor. Praha: KPK, s.40.


1993

45. Lovaas O.I. (1993) Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Tłumaczenie (wspólne) i wstęp: M. Bogdanowicz. Wyd. I. Warszawa: WSiP.


1995

46. Schopler E., Reichler R.J., Lansing M.: Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów. Tłumaczenie (wspólne), redakcja: M. Bogdanowicz Gdańsk 1995. SPOA.

47. Schopler E., Reichler R.J., Bashford A.., Lansing M., Marcus L.M: Profil Psychoedukacyjny. Redakcja (wspólna) i wstęp: M.Bogdanowicz. Gdańsk 1995. SPOA.

48. Bogdanowicz M., Hojczyk M.,Śmiałkowska D. (1995) La Petite Maison. ”Scholasticus”, nr2, s.41 -49.


1996

49. Bogdanowicz M., Budzińska A. (1996) Autyzm w świetle DSM-IV. Biuletyn SPOA. nr 1, s.1.


1997

50. Lovaas O.I. (1997) Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Tłumaczenie (wspólne) i wstęp: M.Bogdanowicz. Wyd.II. Warszawa: WsiP.

51. Bogdanowicz M. (1997) Integravimas pagal poreikius. “Svietimo Naujoves”, nr 4, s.35 - 37.


1998

52. Bogdanowicz M., Kozłowski J. (1998) Komentarz (do artykułu “Zastosowanie teorii przetwarzania informacji do trenowania zaradności u osób starszych” M.E.Neistadt). “Rehabilitacja Medyczna”. Tom 2, nr3, s.117.


1999

53. Bogdanowicz M. (1999) Psychologiczne podstawy logopedii. W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red) Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Opole: Uniwersytet Opolski, s.147- 199

54. “Przegląd Psychologiczny” tom 42, nr 1-2 1999. Redakcja i wstęp: A.Grabowska, M. Bogdanowicz


2001

55. Bogdanowicz M. (2001) Przedmowa w: Niepełnosprawność intelektualna to nie wyrok. Poradnik dla rodziców. Gdańsk: Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”. s. 9-10.


2003

56. Bogdanowicz M. (2003) Brian Butterworth, The Mathematical Brain, wyd. Macmillan, London 1999, ss. 446. “Acta Elbingensia” Elbląg: Elbląska Uczelnia Humanistyczno -  Ekonomiczna, Tom.1, s.251-259.

57. Bogdanowicz M. (2003) Psychologiczne podstawy logopedii. W: Gałkowski,

G.Jastrzębowska (red) Logopedia. Interdyscyplinarne podstawy  logopedii. Tom 1. Opole: Uniwersytet Opolski, s.225-279.


2004

58. Lipowska M., Bogdanowicz M., Lipowski M. (2004) ADHD – Specific Profile of Temperament or Disorder. Abstracts and Program of  5th World Congress on Dyslexia 23-27 August 2004, Thessaloniki, Greece, s.45-46.


2006

59. Bogdanowicz M., Powierz – Marciniak  I. (2006) Zdolności muzyczne a zdolności językowe. W: Kataryńczuk-Mania L., Kowalkowska I. (red) Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy. Zielona Góra: Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 17-33. ISBN 83-7481-058-0


2008

60. Chrzan M., Bogdanowicz M. (2008) Cognitive development of premature children In preschool age.  Acta Neuropsychologica. Vol.5 Nr 4, s.187-202.

61. Chrzan –Dętkoś M., Baraniecka M., Bogdanowicz M., Karasiewicz K.(2008) The psychomotor  development of preterm children born from multiple pregnancies. Acta Neuropsychologica. Vol.6, Nr 2, s.122-140.

62. Bogdanowicz M., Lipowska M. (2008) (red) Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Kraków: Wyd. Impuls.

63. Chrzan –Dętkoś M., Baraniecka M., Bogdanowicz M., Karasiewicz (2008) Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie.  Perinatologia, neonatologia i ginekologia. Tom 1, nr 4, s. 277-294.

64. Bogdanowicz M. (2008). Znaczenie dotyku we wspomaganiu rozwoju i terapii. [w] Kiedy mózg pracuje inaczej-postrzeganie, ruch, emocje, komunikacja. Wrocław: Ogólnopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych. Zeszyty Naukowe Nr 6, s.36-41.


2009

65. Jankowska A.,  Frankowska K,  Bogdanowicz  M. (2009) Inteligencja Borderline - rozwój poglądów na temat inteligencji niższej niż przeciętna. W: Bartnikowska U., Kosakowski Cz., Krause A. (red) Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,

66. Jankowska A.,  Frankowska K,  Bogdanowicz  M. (2009) Inteligencja Borderline - rozwój poglądów na temat inteligencji niższej niż przeciętna. W: Kosakowski Cz., Krause A., Wójcik M. (red) Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością. Toruń-Olsztyn: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s.174-181.

67. Giers M., Bogdanowicz M., Wierzba J. (2009) Rozwój poznawczy osób z Zespołem Williamsa [w:] M. Dycht, L. Marszałek (red.) Dylematy (niepełno)sprawności - rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, s. 177-195.

68. Chrzan-Dętkoś M., Bogdanowicz M. (2009) Rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny wcześniaków w wieku przedszkolnym. „Pediatria Polska”, t.84, nr 6, s.517 - 523.


2010

69. Chrzan – Dętkoś M., Bogdanowicz M. (2010) Rozwój psychoruchowy bliźniąt urodzonych przedwcześnie. W:  Rostowska T., Pastwa-Wojciechowska B. Rozwój bliźniąt w ciągu życia. Aspekty biopsychologiczne, s.193-205.


2011

70. Jankowska A., Bogdanowicz M. (2011) Uczeń z obniżoną sprawnością intelektualną – poznawanie jego słabych i mocnych stron oraz udzielanie pomocy. Zeszyty Naukowe Nr 11 Wrocław: Fundacja Promyk Słońca, s.70-78.


2012

71. Pąchalska M., Kropotov I.D., Mańko G., Lipowska M., Rasmus A., Łukaszewska B., Bogdanowicz M., Mirski A. (2012). Evaluation of a neurotherapy program for a child with ADHD with Benign Partial Epilepsy with Rolandic Spites (BPERS) using event-related potentials. „Medical Science Monitor”18 (11):CS94-104.

72. Bogdanowicz M., Giers M., Wierzba J. (2012) Differences in the cognitive functioning of persons with Williams Syndrome and persons with Down Syndrome. Acta Neuropsychologica. Vol. 10, nr 2, s. 259 – 269.

73. Bogdanowicz M., Jankowska A., Shaw S. (2012) Strategies of memorization and their influence on the learning process among individuals with Borderline Intellectual Functioning. Acta Neuropsychologica. Vol. 10, nr 2, s. 271 – 290.


2013

74. Jankowska A.M., Bogdanowicz M., Łockiewicz M. (2013). „Dzieci szarej strefy” – aktualizacja stanu wiedzy dotyczącej funkcjonowania psychospołecznego uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna. Kwartalnik Edukacja „30 lat”. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, s. 24-36.


2014

75. Płotek, W., Kluzik, A., Cybulski, M., Grześkowiak, M., Łockiewicz, M., Bogdanowicz, M., Drobnik, L. (2014). Non-word reading test and anaesthesia. How do anaesthetized patients decode the contents without referring to the meaning? “Anaesthesiology Intensive Therapy”, 46(3), 139-144. 

76. Jankowska, A.M., Bogdanowicz, M., Takagi, A. (2014). Stability of WISC-R scores in students with borderline intellectual functioning. Health Psychology Report, 2 (1),49-60.

77. Chrzan-Dętkoś, M., Pawlicka, P., Bogdanowicz, M. (2014). The effects of kangaroo mother care in a sample of preterm, preschool aged children Health Psychology Report, 2(3), 208–217.


2016

78. Kalka, D., Bogdanowicz, M., Karcz, B. (2016). Development Support Psychology: A New Branch of Psychology? Polish Psychological Bulletin. Vol. 47, 3; 247-249. DOI: 10.1515/ppb-2016-0029.Wykonanie i serwery: Piotr Badowski