Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy         KontaktPUBLIKACJE - METODY DIAGNOSTYCZNE
1970-1979

1. Bogdanowicz M. (1978) Nieznany język. Gdańsk: Uniwersytet Gdański (maszynopis).

2. Bogdanowicz M. (1978) Nasz język. Gdańsk: Uniwersytet Gdański (maszynopis).

3. Bogdanowicz M. (1978) Łatysz – test czytania i pisania materiału bezsensownego . Gdańsk: Uniwersytet Gdański (maszynopis).

4. Bogdanowicz M., Kisiel B. (1979) Karta Rozwoju Psychoruchowego Dziecka w wieku 0 – 3 lat. W: Kamińska M. (red) (1979 wyd.I.) Od noworodka do przedszkolaka. Warszawa: PZWL.


1980-1989

5. Bogdanowicz M. (1987, 1990, 1997) Test czytania – Darek, w publikacjach:

Bogdanowicz M. (1987) Integracja percepcyjno – motoryczna a specjalne trudności w czytaniu u dzieci. Gdańsk: Uniwersytet Gdański; Bogdanowicz M. (1990) Integracja percepcyjno - motoryczna. Metody diagnozy i terapii. Warszawa: CMP PW-Z.; Bogdanowicz M. (1997 wyd.I.) Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria - diagnoza - terapia. Warszawa: CMP P-P.

6. Bogdanowicz M. (1987, 1990, 1997) Próby diagnostyczne do oceny integracji percepcyjno-motorycznej” Próby „I” oraz Próby „T”. W: Bogdanowicz M. (1987) Integracja percepcyjno – motoryczna a specjalne trudności w czytaniu u dzieci. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.


1990-1999

7. Bogdanowicz M. (1990) Integracja percepcyjno - motoryczna. Metody diagnozy i terapii. Warszawa: CMP PW-Z.                                                                                                           

8. Bogdanowicz, M., Krasowicz-Kupis, G. (1996). Metody badań umiejętności językowych i metajęzykowych dzieci 6. - 8. letnich. Lublin: Wyd. Graner s.c.


2000-2010

9. Bogdanowicz M. (2000, wyd.II) Skala Obserwacji Zachowania (SOZ) dzieci i rodziców, uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

10. Bogdanowicz M. (2006, wyd.II) Skala Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

11. Bogdanowicz M., Jaworowska A., Krasowicz-Kupis G., Matczak A., Pelc-Pękala O., Pietras I., Stańczak J., Szczerbiński M. (2008) Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

12. Bogdanowicz M., Kalka D., Karasiewicz K., Radtke B.M., Sajewicz –Radtke U. (2008) Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych. Podręcznik. Program Sąsiedztwo EU. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

13. Bogdanowicz M., Čepienẻ R., Gedutienẻ R., Kalka D., Karasiewicz K., Radtke B.M., Rugevičius M., Sajewicz –Radtke U., Šimulionienẻ R.,  Žakaitiené A. (2008) Skaitymo ir rašymo sunkumu psichologinio ivertinimo metodyka. Klaipėda – Gdańsk: Universiteto Psichologijos katedra. Uniwersytet Gdański. Neighbourhood Programme EU.

14. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz –Radtke U., Radtke B. M., (2009) Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich Bateria - 8. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

15. Bogdanowicz M. (2009) Test czytania głośnego „Dom Marka”. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.


2010-2016

16. Bogdanowicz M. (2010) Ocena czytania głośnego Dom Marka. Seria EduSensus Dysleksja. Gdańsk: Young Digital Planet - pakiet interaktywny zasobów wspomagających diagnozę pedagogiczną.

17. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich - wersja skrócona (dla szkolnych psychologów i pedagogów). Bateria - 8S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

18. Bogdanowicz M. (2010) Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną w I klasie W: Mańkowska I., Rożyńska M.: Ortograffiti z bratkiem dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo OPERON - płyta CD do podręcznika.

19. Mirecka A., Domagała U., Bogdanowicz M. (2010) Protokół obserwacyjny. W: Mirecka A., Domagała U., Profil sprawności grafomotorycznych. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

20. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010). Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio - i sześcioletnich. Bateria - 5/6. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

21. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010). Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria - 5/6S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

22. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010) Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania. Zestaw zadań dla dzieci ośmioletnich. EduSensus DYSLEKSJA. Zestaw materiałów interaktywnych. Gdańsk: Young Digital Planet.

23. Bogdanowicz M. (2010) Ocena ryzyka dysleksji. EduSensus DYSLEKSJA. Zestaw materiałów interaktywnych wspomagających badanie przesiewowe dzieci oraz profilaktykę w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu. Gdańsk: Young Digital Planet.

24. Bogdanowicz M. (2010) Ocena czytania głośnego Dom Marka. EduSensus.

DYSLEKSJA. Zestaw materiałów interaktywnych. Gdańsk: Young Digital Planet.

25. Jaworowska A., Matczak A., Stańczak J., (2010) Diagnoza dysleksji. Aneks do Przewodnika diagnostycznego. Normalizacja dla  uczniów klasy V szkoły  podstawowej. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

26. Bogdanowicz M. (2002, 2005, 2011) Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II. W: Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami. W: Bogdanowicz M. (2011) Ryzyko dysleksji dysortografii i dysgrafii. Gdańsk: Harmonia Universalis.

27. Bogdanowicz M., Kalka D. (2011) Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły (SRD-6). Wersja standardowa. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

28. Bogdanowicz M. (2010) Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną w I klasie W: Mańkowska I., Rożyńska M.: Ortograffiti z bratkiem dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo OPERON - płyta CD do podręcznika.

29. Bogdanowicz M. (2011) Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów rozpoczynających naukę w II, III klasie. Gdynia: Wyd. Operon.

30. Bogdanowicz M., Kalka D., Karpińska E., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2011). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 10 – 12 lat. Bateria – 10/12. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

31. Bogdanowicz M., Bala J., Klima E. (2011) Ocena Lateralizacji Czynności Ruchowych

- zestaw  zadań diagnostycznych. Wisła: Wyd. Z.P.H. Pilch.

32. Bogdanowicz M., Kalka D. (2012). Skala Ryzyka Dysleksji SRD - 6 dla dzieci wstępujących do szkoły. Gdańsk: Wyd. Harmonia. Wersja komputerowa.

33. Bogdanowicz M., Kalka D., Karpińska E., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2012). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 13 - 15 lat Bateria – GIM. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

34. Bogdanowicz M., Kalka D., Karpińska E., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2012). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 13 - 15 lat Bateria – GIM S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

35. Bogdanowicz M., Bala J., Klima E. (2012). Ocena Lateralizacji Czynności Ruchowych - zestaw zadań diagnostycznych. Wisła: Wyd. Z.P.H. Pilch.

36. Bogdanowicz M., Kalka D., Karpińska E., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2013). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10 – 12 lat – wersja skrócona. Bateria – 10/12S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

37. Bogdanowicz, M. (2014). Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II. Wersja komputerowa – strona internetowa Wyd. Harmonia.

38. Bogdanowicz, M., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. M., Kalka, D. (2015). Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Rewizja 2015. Bateria–5/6R. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

39. Bogdanowicz, M., Kalka, D., Karpińska, E., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. M. (2015). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7 - 9 lat. Bateria–7/9 [B–7/9]. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

40. Bogdanowicz, M., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. M., Kalka, D., Karpińska, E., Bogdanowicz, K. M., Łockiewicz, M. (2016). BATERIA-16 plus. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów powyżej 16. roku życia. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.Wykonanie i serwery: Piotr Badowski