Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ

 INSTRUKCJA ZAKŁADANIA ODDZIAŁU PTDI. WYSŁAĆ DO ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTD:
    1. Wniosek o powołanie Oddziału zawierający dane o:


        - terenie działania Oddziału

        - siedzibie (adres z kodem)

        - imię i nazwisko przedstawiciela Oddziału do czasu wyborów

- plan pracy zgodny z założeniami Statutu PTD (praca społeczna na rzecz środowiska)

- potwierdzenie przelewu opłaty inicjacyjnej w wysokości określonej uchwałą ZG (link do sklepu)    2. Listę członków założycieli (20 osób) z danymi:

        - imię, nazwisko, adres, podpis.
II. ZARZĄD GŁÓWNY WYSYŁA DO ODDZIAŁU:
    1. Uchwałę ZG o powołaniu Oddziału

    2. Statut PTD

    3. Legitymacje członkowskie
    5. Informator PTD i ulotki PTD

    6. Pieczątkę oddziału

    7. Inne materiały
III. ODDZIAŁ PTD WYSYŁA DO ZG:
   1. Protokół z Walnego Zebrania Oddziału

   2. Protokół z Zebrania Zarządu Oddziału z informacją nt. obsady funkcji w Zarządzie
IV. ODDZIAŁ PTD ZGŁASZA DO KRS:    1. Informację:


        - o powstaniu Oddziału PTD

        - składzie Zarządu Oddziału,

        - siedzibie


    2. Kopię Statutu PTD

    3. Kopię Uchwały ZG o powołaniu Oddziału

    4. Inne dokumenty aktualnie wymagane przepisami.
V. ODDZIAŁ PTD WYSYŁA DO ZG PTD:do końca roku kalendarzowego (do 31.12 każdego roku)


    informację o stanie członków Oddziału

    roczne sprawozdanie z pracy OddziałuVI. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE


Członkowie PTD wpłacają należne składki na konto Zarządu Głównego w Gdańsku
(Santander Bank Polska, 72 1090 1098 0000 0001 2264 3527


Oddziały z osobowością prawną przesyłają do ZG PTD 25% składek zebranych od swoich członków.

Wpłata powinna być dokonana za rok poprzedni najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.PARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl