Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mail: ptd@ptd.edu.pl Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ


Warsztaty dla nauczycieli1. Dyskalkulia - warsztat dla nauczycieli matematyki

adresaci:

nauczyciele matematyki i innych przedmiotów ścisłych, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy, psycholodzy szkolni.

prowadzący:

Violetta Piasecka, Elżbieta Mielczarek


2. Dysleksja - warsztat na nauczycieli języka polskiego

adresaci:

nauczyciele j. polskiego i innych przedmiotów humanistycznych, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy, psycholodzy szkolni.

Violetta Piasecka, Elżbieta Mielczarek


3. Praktyczne metody nauczania ortografii uczniów z dysortografią

adresaci:

nauczyciele j. polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy, psycholodzy szkolni.

Violetta Piasecka, Kamila Talaśka


Koszt: 160 zł od uczestnika

Czas trwania: 3 godziny zegarowe

Terminy: piątki, od 15.30 - 18.30, kwiecień, maj

Aby zgłosić się na warsztat należy przesłać:

- potwierdzenie uiszczenia wpisowego (50 zł),

- imię i nazwisko,

- numer telefonu kontaktowego,

- nazwę szkolenia i termin, w którym chce się wziąć udział.


adres e-mail: ptd@ptd.edu.pl


W wyjątkowych sytuacjach wpisowe na kurs może być jednorazowo przeksięgowane na to samo szkolenie w innym terminie lub inne szkolenie w PTD.


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.) informujemy, że:

Administratorem Danych jest Polskie Towarzystwo Dysleksji, al. Legionów 11, 80-441 Gdańsk.

Celem zbierania danych jest realizacja niniejszej formy doskonalenia.

Nie przekazujemy danych osobowych odbiorcom.

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Wykonanie i administracja: Piotr Badowski