„The Good Start Method For English”
– nauczanie języka angielskiego w oparciu o Metodę Dobrego Startu ®

szkolenie po polsku z elementami zajęć praktycznych
w języku angielskim

Kierowane jest do:


PROGRAM KURSU (teoria z praktyką):

Pierwszy dzień szkolenia (8 godz. dydaktycznych)

1. Charakterystyka rozwoju dzieci 5-7-letnich oraz pozadydaktyczne czynniki wpływające na tempo nauki i postępy dzieci.

2. Metodyka nauczania języków obcych dzieci w wieku 5 -7 lat oraz specyfika nauczania czytania i pisania w języku angielskim.

3. Metoda Dobrego Startu® (MDS) M. Bogdanowicz

4. The Good Start Method for English (GSM) – nowy program MDS –

(zespołowe i indywidualne formy zajęć , dobór i liczebność grupy, czas trwania zajęć, urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń , planowanie zajęć).

Drugi dzień szkolenia (8 godz. dydaktycznych)

1. Struktura zajęć GSM (w tym śpiewanie piosenek w języku angielskim).

2. Sesja GSM (w ramach treningu poprowadzenie jednych zajęć przez prowadzące z uczestnikami odgrywającymi role dzieci)

3. Ćwiczenia praktyczne – planowanie scenariuszy w grupach i ich prezentacja na forum.

4. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach GSM – na przykładzie ryzyka dysleksji, SLI, dyspraksji, ADHD i inteligencji poniżej przeciętnej.

5. Podsumowanie zajęć i pytania.


Miejsce szkolenia: Gdańsk
Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych (sobota 10:00 – 16:00 niedziela 9:00 – 15:00)
Liczba uczestników: grupa do 30 osób 


Terminy:

po zebraniu grupy, zgłoszenia na adres: ptd@ptd.edu.pl


Cena: 300 zł brutto od osoby (290zł dla członków PTD z aktualną składką)Osoby prowadzące: 


dr Katarzyna Maria Bogdanowicz – psycholog, filolog polski i doświadczony nauczyciel języka angielskiego. Od 2012 do 2015 adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Autorka oraz współautorka publikacji na temat dysleksji i metodyki nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. książek „Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją” i „Dyslexia in the English classroom”).


mgr Anna Przewłócka – psycholog, absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i wczesnej edukacji z językiem angielskim. Pracuje w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym, zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, m. in. zajęcia Metodą Dobrego Startu. Brała udział w tworzeniu programu „The Good Start Method for English” poprzez prowadzenie zajęć w/w metodą w grupie dzieci 5-6-letnich i korektę scenariuszy.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.) informujemy, że:

Administratorem Danych jest Polskie Towarzystwo Dysleksji, al. Legionów 11, 80-441 Gdańsk.

Celem zbierania danych jest realizacja niniejszej formy doskonalenia.

Nie przekazujemy danych osobowych odbiorcom.

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mail: ptd@ptd.edu.pl Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ

Wykonanie i administracja: Piotr Badowski