„The Good Start Method For English”
– nauczanie języka angielskiego w oparciu o Metodę Dobrego Startu ®

szkolenie po polsku z elementami zajęć praktycznych
w języku angielskim

Kierowane jest do:


PROGRAM KURSU (teoria z praktyką):

Pierwszy dzień szkolenia (8 godz. dydaktycznych)

1. Charakterystyka rozwoju dzieci 5-7-letnich oraz pozadydaktyczne czynniki wpływające na tempo nauki i postępy dzieci.

2. Metodyka nauczania języków obcych dzieci w wieku 5 -7 lat oraz specyfika nauczania czytania i pisania w języku angielskim.

3. Metoda Dobrego Startu® (MDS) M. Bogdanowicz

4. The Good Start Method for English (GSM) – nowy program MDS –

(zespołowe i indywidualne formy zajęć , dobór i liczebność grupy, czas trwania zajęć, urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń , planowanie zajęć).

Drugi dzień szkolenia (8 godz. dydaktycznych)

1. Struktura zajęć GSM (w tym śpiewanie piosenek w języku angielskim).

2. Sesja GSM (w ramach treningu poprowadzenie jednych zajęć przez prowadzące z uczestnikami odgrywającymi role dzieci)

3. Ćwiczenia praktyczne – planowanie scenariuszy w grupach i ich prezentacja na forum.

4. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach GSM – na przykładzie ryzyka dysleksji, SLI, dyspraksji, ADHD i inteligencji poniżej przeciętnej.

5. Podsumowanie zajęć i pytania.


Miejsce szkolenia: Gdańsk
Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych (sobota 10:00 – 16:00 niedziela 9:00 – 15:00)
Liczba uczestników: grupa do 30 osób 


Terminy:

po zebraniu grupy, zgłoszenia na adres: ptd@ptd.edu.pl


Cena: 300 zł brutto od osoby (290zł dla członków PTD z aktualną składką)Osoby prowadzące: 


dr Katarzyna Maria Bogdanowicz – psycholog, filolog polski i doświadczony nauczyciel języka angielskiego. Od 2012 do 2015 adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Autorka oraz współautorka publikacji na temat dysleksji i metodyki nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. książek „Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją” i „Dyslexia in the English classroom”).


mgr Anna Przewłócka – psycholog, absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i wczesnej edukacji z językiem angielskim. Pracuje w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym, zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, m. in. zajęcia Metodą Dobrego Startu. Brała udział w tworzeniu programu „The Good Start Method for English” poprzez prowadzenie zajęć w/w metodą w grupie dzieci 5-6-letnich i korektę scenariuszy.Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mail: ptd@ptd.edu.pl Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ

Wykonanie i serwery: Pitrock Freelance Graphic Design Studio | Piotr Badowski