Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mail: ptd@ptd.edu.pl Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ

Wykonanie i serwery: Pitrock Freelance Graphic Design Studio | Piotr Badowski


METODA DOBREGO STARTU (100 godzin - 3 sesje)Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (od 3 do 10 roku życia )


    - wdrożenie do stosowania metody w pracy z dziećmi dobrze rozwijającymi się - w celu wspierania ich rozwoju,       przygotowania ich do nauki pisania i czytania,

    - przedstawienie możliwości wykorzystanie metody dla celu rehabilitacji dzieci o opóźnionym i nieharmonijnym       rozwoju.


Zaprezentowane zostaną wersje metody i programy do ich realizacji:


    - piosenki i łatwe wzory (dla dzieci od 4 roku życia oraz dzieci opóźnionych w rozwoju),

    - piosenki i wzory literopodobne (dla dzieci w klasie 0 i dzieci ryzyka dysleksji)

    - piosenki i litery (dla uczniów klasy 0 i I, dla dzieci ryzyka dysleksji oraz dzieci dyslektycznych). W kursie mogą       brać udział zarówno profesjonaliści jak i rodzice dzieci, którym potrzebna jest rehabilitacja.


Kurs ma charakter doskonalący, jest prowadzony przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz oraz współautorki programów do Metody Dobrego Startu - mgr Małgorzatę Barańską (nauczyciela dyplomowanego w SP nr 44 w Gdańsku) i mgr Ewę Jakacką (dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim).

Po każdej sesji uczestnik otrzymuje zaświadczenie. Po zakończeniu kursu uczestnik może otrzymać dyplom (opłata - 50 zł), pod warunkiem przesłania pracy dyplomowej obejmującej dokumentację z przeprowadzonych zajęć Metodą Dobrego Startu.


Program kursu:


Kurs realizowany jest w trzech sesjach: (terminy poszczególnych sesji są DO WYBORU)


    - SESJA I: teoretyczna (Marta Bogdanowicz)


    - SESJA II: praktyczna (Małgorzata Barańska i Ewa Jakacka)


    - SESJA III: superwizyjna (Marta Bogdanowicz i Ewa Jakacka)Terminy:Wszystkie szkolenia na temat Metody Dobrego Startu prowadzone w innych ośrodkach na terenie całego kraju mogą mieć jedynie charakter informujący i powinny być konsultowane z autorką.


Zajęcia kursowe odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 przy ulicy Jagiellońskiej 24 w Gdańsku. Mogą odbywać się także w innych miejscach Polski po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.


Zakwaterowanie:


Istnieje możliwość zakwaterowania "turystycznego" - materace (do spania), prysznic, ciepła woda - należy przywieźć własny śpiwór. Na kursie MDS cena noclegu to 12 zł za dobę. Koszty zakwaterowania opłacane są na miejscu.


Odpłatność:


    - 300 zł za jedną sesję weekendową w Gdańsku

    - 350 zł za jedną sesję weekendową poza Gdańskiem


Należność można uiścić na miejscu bezpośrednio przed zajęciami lub przelać na konto:


PKO BP SA I Oddział Centrum w Gdańsku, 08 1020 1811 0000 0202 0078 7291


W tytule wpłaty należy podać dokładnie nazwę kursu, numer sesji oraz swoje imię i nazwisko. Na zajęcia należy ponadto dostarczyć potwierdzenie przelewu.


Zgłoszenia i potwierdzenia:


Zgłoszenie chęci udziału w kursie należy nadesłać na adres


ptd@ptd.edu.pl


lub


Polskie Towarzystwo Dysleksji

ul. Matki Polki 3a

80 - 251 Gdańsk


Zgłoszenia wpisywane są na listę, z której w miarę wolnych miejsc wysyłamy zaproszenia imienne na konkretne terminy zajęć. Udział w kursie jest możliwy tylko na podstawie pisemnego zaproszenia o przyjęciu na daną sesję weekendową oraz uzyskaniu od uczestnika potwierdzenia (pisemnie lub telefonicznie*), że będzie obecny na kursie. O terminie kursu decyduje kolejność zgłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy na kursy doskonalące


* numer telefonu: 58 341 06 97, dyżur w Zarządzie odbywa się w środy i czwartki w godzinach 9.00-14.00Sesja

cykl wiosenny

cykl jesienny

cykl wiosenny

cykl jesienny

teoretyczna

11 - 12.03.2017


14 - 15.10.201714.04 - 15.04 2018

27 - 28.10.2018

praktyczna

01 - 02.04.2017


11 - 12.11.2017

superwizyjna


28 - 29.04.2017

01 - 02.12.2017