Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ


METODA DOBREGO STARTU (100 godzin - 3 sesje)Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (od 3 do 10 roku życia )


    - wdrożenie do stosowania metody w pracy z dziećmi dobrze rozwijającymi się - w celu wspierania ich rozwoju,       przygotowania ich do nauki pisania i czytania,

    - przedstawienie możliwości wykorzystanie metody dla celu rehabilitacji dzieci o opóźnionym i nieharmonijnym       rozwoju.


Zaprezentowane zostaną wersje metody i programy do ich realizacji:


    - piosenki i łatwe wzory (dla dzieci od 4 roku życia oraz dzieci opóźnionych w rozwoju),

    - piosenki i wzory literopodobne (dla dzieci w klasie 0 i dzieci ryzyka dysleksji)

    - piosenki i litery (dla uczniów klasy 0 i I, dla dzieci ryzyka dysleksji oraz dzieci dyslektycznych). W kursie mogą       brać udział zarówno profesjonaliści jak i rodzice dzieci, którym potrzebna jest rehabilitacja.


Kurs ma charakter doskonalący, jest prowadzony przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz oraz współautorki programów do Metody Dobrego Startu - mgr Małgorzatę Barańską (nauczyciela dyplomowanego w SP nr 44 w Gdańsku) i mgr Ewę Jakacką (dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim).

Po każdej sesji uczestnik otrzymuje zaświadczenie. Po zakończeniu kursu uczestnik może otrzymać dyplom (opłata - 99 zł), pod warunkiem przesłania pracy dyplomowej obejmującej dokumentację z przeprowadzonych zajęć Metodą Dobrego Startu.


Program kursu:


Kurs realizowany jest w trzech sesjach: (terminy poszczególnych sesji są DO WYBORU)


    - SESJA I: teoretyczna (Marta Bogdanowicz)


    - SESJA II: praktyczna (Małgorzata Barańska i Ewa Jakacka)


    - SESJA III: superwizyjna (Marta Bogdanowicz i Ewa Jakacka)Terminy:Wszystkie szkolenia na temat Metody Dobrego Startu prowadzone w innych ośrodkach na terenie całego kraju mogą mieć jedynie charakter informujący i powinny być konsultowane z autorką.


Zajęcia kursowe odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku, ul. Jagiellońska 24
lub w budynku Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku, ul. Polanki 124.

Mogą odbywać się także w innych miejscach Polski po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.


Nie ma możliwości skorzystania z noclegu turystycznego w szkole.

Zakwaterowanie w innych placówkach:schroniska młodzieżowe, hotele, stancje – proszę zamawiać na własną rękę.


Odpłatność:


Należność można uiścić na miejscu bezpośrednio przed zajęciami lub przelać na konto:


Santander Bank Polska, 72 1090 1098 0000 0001 2264 3527


W tytule wpłaty należy podać dokładnie nazwę kursu, numer sesji oraz swoje imię i nazwisko. Na zajęcia należy ponadto dostarczyć potwierdzenie przelewu.


UWAGA! - w przypadku zajęć online należność prosimy uiścić najpóźniej 3 dni przed zajęciami (bankowe potwierdzenie przelewu prosimy wysłać na nasz adres mailowy ptd@ptd.edu.pl)


Zgłoszenia i potwierdzenia:


Zgłoszenie chęci udziału w kursie należy nadesłać na adres


ptd@ptd.edu.pl


lub


Polskie Towarzystwo Dysleksji

Al. Legionów 11

80 - 441 Gdańsk


Zgłoszenia wpisywane są na listę, z której w miarę wolnych miejsc wysyłamy zaproszenia imienne na konkretne terminy zajęć. Udział w kursie jest możliwy tylko na podstawie pisemnego zaproszenia o przyjęciu na daną sesję weekendową oraz uzyskaniu od uczestnika potwierdzenia (pisemnie lub telefonicznie*), że będzie obecny na kursie. O terminie kursu decyduje kolejność zgłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy na kursy doskonalące


Szkolenie można wykupić w naszym sklepie internetowym.

SKLEP INTERNETOWY PTD

MDS sesja teoretyczna   

MDS sesja praktyczna   

MDS sesja superwizyjna   


W przypadku rezygnacji do 4 tygodni przed kursem opłata zwracana jest w pełnej wysokości. Po tym terminie potrącone są koszty operacyjne w wysokości 50 zł.

Prosimy uważać na próby oszustwa. Opłaty za usługi PTD przyjmowane są przez nasz sklep internetowy
lub na rachunek Santander Bank Polska, 72 1090 1098 0000 0001 2264 3527


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.) informujemy, że:

Administratorem Danych jest Polskie Towarzystwo Dysleksji, al. Legionów 11, 80-441 Gdańsk.

Celem zbierania danych jest realizacja niniejszej formy doskonalenia.

Nie przekazujemy danych osobowych odbiorcom.

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Sesja

cykl jesienny

cykl wiosenny

teoretyczna


termin wkrótce


termin wkrótce

praktyczna


 

termin wkrótce

termin wkrótce

superwizyjnatermin wkrótce

termin wkrótce

PARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl