Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mail: ptd@ptd.edu.pl Strona główna   O nas   Co robimy   Kontakt   FAQ

Wykonanie i serwery: Pitrock Freelance Graphic Design Studio | Piotr Badowski

Specyficzne zaburzenia w uczeniu się


KURS CERTYFIKUJĄCY Polskiego Towarzystwa Dysleksji

„Koordynator ds. modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)”O KURSIE


Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do organizowania w szkole, przedszkolu lub innej placówce, pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią) oraz do prowadzenia zajęć z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki (np. dydaktyczno-wyrównawczych bądź terapii pedagogicznej- o ile uczestnik posiada uprawnienia) uwzględniających terapeutyczne metody pracy i ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.

Podczas kursu zaprezentowany zostanie modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią) w tym m.in. wzorzec postępowania terapeutycznego, czyli taki sposób, który w najwyższym stopniu gwarantuje skuteczność udzielania wsparcia uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).


TEGO JESZCZE NIE BYŁO!

Spersonalizowane szkolenie- przygotowane na miarę potrzeb każdego uczestnika!


Każdy uczestnik kursu może:Uczestnictwo w wybranych pięciu modułach kursu oraz module certyfikującym, zakończonym testem wiedzy z odbytych części szkolenia, upoważnią uczestnika kursu do otrzymania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji potwierdzającego zaszczytny tytuł:

„Koordynator ds. modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)


Kurs ma charakter elitarny – jest przeznaczony dla tych specjalistów oraz nauczycieli, którzy zajmują się organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (szkole, przedszkolu, poradni ps-ped.) oraz aktywnie wspierają uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi, w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią.


Uwaga: w wybranych modułach (wskazanych przez PTD) mogą uczestniczyć również rodzice uczniów z dysleksją, aby móc skutecznie wspierać swoje dziecko dyslektyczne w domu. Uczestnik szkolenia (nauczyciel/specjalista terapii pedagogicznej) może zarekomendować udział w stosownym fragmencie szkolenia rodzicom uczniów, których ma pod opieką.


Po kursie uczestnik:KWESTIE ORGANIZACYNE KURSU


 1. Treści kursu zostały ujęte  dziesięciu podstawowych blokach tematycznych (modułach) oraz dwóch dodatkowych - jednym certyfikującym i jednym dla rodziców.
 2. Każdy moduł stanowi odrębny zakres tematyczny.
 3. Każdy uczestnik kursu może dokonać wyboru bloku tematycznego (modułu)/ bloków tematycznych (modułów), w których będzie czynnie brać udział.
 4. Każde szkolenie z danego bloku tematycznego (modułu) zawiera test końcowy złożony z 5 pytań zamkniętych z 3 odpowiedziami do wyboru, który realizuje się podczas modułu certyfikującego.
 5. Na realizację jednego bloku tematycznego (modułu) przeznaczono 10 godzin dydaktycznych.
 6. Zajęcia odbywają się w soboty w siedzibie ZG PTD w godzinach od 9.00 – 17.30 (Gdańsk, ul. Matki Polki 3a, budynek SP45).
 7. Szkolenia prowadzone są w małych grupach – 10 osobowych.
 8. Uczestnicy kursu mają zapewnione niezbędne materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia.
 9. Udział w kursie jest płatny. Koszt uczestnictwa w jednym bloku tematycznym (module) wynosi 200zł.
 10. Odpłatne jest również wydanie certyfikatu PTD. Koszt wynosi 50 zł.
 11. Podczas realizacji kursu organizator szkolenia, czyli PTD, zapewnia uczestnikom przerwy kawowe i słodki poczęstunek.
 12. Warunkiem uczestnictwa w wybranym module jest dokonanie wpłaty na konto PTD BZ WBK Oddział II w Gdańsku, 72 1090 1098 0000 0001 2264 3527. W przelewie należy zaznaczyć dane: nazwa (lub numer) modułu, imię i nazwisko uczestnika.
 13. Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko kursanta, wybór modułu/modułów oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty należy przesłać na adres mailowy dysleksja.info@gmail.com

STRUKTURA MODUŁOWA KURSU


PTD - Dysleksja Rozwojowa Program PTD - Dysleksja Rozwojowa Plan Szkoleń PTD - Dysleksja Rozwojowa Certyfikat