Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ


 Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Sochaczewie

 Szkoła Podstawowa nr 3


Tydzień Świadomości Dysleksji

 

 W dniach 16-20 października 2017r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem: „Dziecko z dysleksją też czyta książki” Koordynatorami akcji  były: p. wicedyrektor Małgorzata Dobrzyńska, nauczyciel terapeuta Zofia Szydełko  oraz  nauczyciel logopeda p. Agnieszka Matusiak.

W ramach obchodów tego tygodnia podjęto szereg działań.  W tym roku działania na teranie szkoły bardzo aktywnie wsparli: p. dyrektor Krzysztof Werłaty i panie wicedyrektorki Małgorzata Dobrzyńska i Anna Gołębiowska. W ciągu całego tygodnia wszyscy czytali dzieciom z klas młodszych fragmenty literatury dziecięcej, zachęcając jednocześnie do samodzielnego czytania książek przez dzieci. Wychowawczynie klas pierwszych także aktywnie włączyły się w tę akcję rozpoczynając dzień od codziennego czytania książeczek dla dzieci. Uzupełnieniem czytania dla innych były też działania uczniów  klas szóstych pod kierunkiem p.  Małgorzaty Grzymkowskiej, którzy czytali literaturę dziecięcą maluchom z klasy zerowej. W akcję czytania dzieciom włączyły się też nauczycielki świetlicy szkolnej czytając dzieciom baśnie H. Ch. Andersena. Maluchy – świetliczaki chętnie ilustrowały nastepnie przeczytane baśnie.

Biblioteka szkolna jak zawsze włączyła się aktywnie w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Przygotowana została wystawa „Sławni dyslektycy”, dzięki której przybliżono naszej szkolnej społeczności jednostki genialne, które miały trudności z nauką pisania lub czytania. Byli to: Hans Christian Andersen, Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso.

Zorganizowano również zajęcia w klasach III, w czasie których dzieci poprzez zabawę wykonywały ćwiczenia logopedyczne. Podstawą i inspiracją były „Wierszyki ćwiczące języki – czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci” M. Galewskiej- Kustry. Ten zbiór zabawnych wierszyków, którym towarzyszą pełne humoru ilustracje, to doskonała pomoc w pracy z dziećmi mającymi problemy logopedyczne, ale również  z tymi,  których mowa się rozwija.  Zajęcia wzbogaciły wiedzę uczniów, rozwijały ich intelekt , ale były również pretekstem do dobrej zabawy i rozrywki.

Duży nacisk położono na działania wspierające rozwój umiejętności ortograficznych dzieci. W klasach czwartych polonistka- p. M. Grzymkowska prowadziła zajęcia ze słownikami ortograficznymi oraz słownikami synonimów i wyrazów obcych. Zabawy ortograficzne usprawniające umiejętności dzieci prowadziła także w kl. IIb p. Krystyna Stańkowska.

Tegoroczne działania w ramach ETŚD na terenie szkoły wsparli także nauczyciele  w-f. Przeprowadzili w klasach starszych zajęcia ruchowo- muzyczne usprawniające koordynację ruchową i wzrokowo-ruchową.

Jak co roku informacje o zagrożeniu dysleksją skierowane były do rodziców klasy zerowej. Otrzymali oni krótkie broszury informacyjne pt. „ Czy Twoje dziecko może zostać dyslektykiem?”.

Temat świadomości dysleksji jest w naszej szkole tematem bardzo ważnym. A obchody Tygodnia Dysleksji stały się też tradycją naszej placówki. Mamy zawsze  nadzieję, że nasze działania pomogą rodzicom i dzieciom mającym trudności z nauką czytania i pisania.Szkoła Podstawowa nr 6


       W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pod hasłem "Dziecko z Dysleksją też czyta książki " uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie słuchali baśni H.Ch. Andersena czytanych przez p. T. Zawiszę-Chlebowską.  Dzieci wykonały również prace plastyczne do baśni "Brzydkie kaczątko ". Z wybranych prac pierwszaków powstała książka.  Pozostałe pracę można było podziwiać na wystawie. 

4 grudnia odbędzie się  spotkanie dla rodziców z logopedą i pedagogiem. Rozwijaniu zainteresowań czytelniczych wśród uczniów klas pierwszych służą także cykliczne spotkania z pisarką p. J. Małczak.         Szkoła Podstawowa nr 7


     W Szkole Podstawowej nr 7 w Sochaczewie od 17.10 .2017 do 20.10 odbywał się Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. W tym tygodni odbywały się zajęcia na których dzieci z klasy II mogły się pobawić ortografią jak również uświadamiały sobie to ,iż każde dziecko czy z dysleksją czy też nie może czytać książki. Zabawa była przednia dzieci chętnie brały udział w niestandardowym czytaniu. Justyna Szymonowicz

PARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl