Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mail: ptd@ptd.edu.pl Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ

PROGRAM KURSU

BLOKI TEMATYCZNE (MODUŁY) do wyboru przez uczestnika:

MODUŁ 1. Specyficzne zaburzenia w uczeniu się (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) - podstawy teoretyczne


MODUŁ 2. Diagnoza psychologiczna dysleksji rozwojowej (lub specyficznych trudności w uczeniu się)


MODUŁ 3. Diagnoza pedagogiczna specyficznych zaburzeń w uczeniu się i diagnoza nauczycielska


MODUŁ 4. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym (przygotowujących się do szkoły).


MODUŁ 5. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego uczniów w wieku młodszym szkolnym. Terapia pedagogiczna uczniów młodszych z ryzyka dysleksji i ryzyka dysgrafii (na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, kl. 1-3).


MODUŁ 6. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego uczniów w wieku młodszym szkolnym. Rozwijanie/Kształtowanie kompetencji matematycznych u uczniów młodszych (na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, kl. 1-3).


MODUŁ 7. Podstawy rozpoznawania i różnicowania zaburzeń w uczeniu się. Terapia uczniów starszych ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się- dysleksją rozwojową (kl. 4-8 /w tym gimnazjum/).


MODUŁ 8. Podstawy rozpoznawania i różnicowania zaburzeń w uczeniu się. Terapia uczniów starszych ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się matematyki (kl. 4-8 /w tym gimnazjum/).


MODUŁ 9. Podstawy rozpoznawania i różnicowania zaburzeń w uczeniu się. Terapia uczniów starszych z dysleksją rozwojową w szkole ponadpodstawowej.


MODUŁ 10. Diagnoza i terapia uczniów starszych z dyskalkulią w szkole ponadpodstawowej.


MODUŁ 11. Leworęczność i dysgrafia - teoria, profilaktyka, diagnoza, terapia.


MODUŁ CERTYFIKUJĄCY. Warsztat pracy profesjonalisty - koordynatora modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

PARTNERZY