Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mail: ptd@ptd.edu.pl Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ

PLAN SZKOLEŃ

Moduły

Bloki tematyczne

Prowadzący

Terminy

Moduł 1

Specyficzne zaburzenia w uczeniu się (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) - podstawy teoretyczne.

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz18-19.06.2022 r.

(szkolenie online na platformie ZOOM)


Moduł 2

Diagnoza psychologiczna dysleksji rozwojowej (lub specyficznych zaburzeń w uczeniu się).


prof. dr hab. Marta Bogdanowicz03-04.09.2022 r.

(szkolenie online na platformie ZOOM)

Moduł 3

Diagnoza pedagogiczna specyficznych zaburzeń w uczeniu się i diagnoza nauczycielska.

Violetta Piasecka

29.01.2022 r.

(szkolenie online na platformie ZOOM)

Moduł 4

Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym (przygotowujących się do szkoły).

Małgorzata Barańska

Ewa Jakacka
Moduł 5

Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego uczniów w wieku młodszym szkolnym. Terapia pedagogiczna uczniów młodszych z ryzyka dysleksji i ryzyka dysgrafii (na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, kl. 1-3).

Małgorzata Rożyńska

Marta Badowska

21-22.05.2022 r.

(szkolenie online na platformie ZOOM)
Moduł 6

Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego uczniów w wieku młodszym szkolnym. Rozwijanie/Kształtowanie kompetencji matematycznych u uczniów młodszych (na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, kl. 1-3)

Anna Stankiewicz

19.02.2022 r.

(szkolenie online na platformie ZOOM)


Moduł 7  


Podstawy rozpoznawania i różnicowania zaburzeń w uczeniu się. Terapia uczniów starszych ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się- dysleksją rozwojową (kl. 4-8).

Violetta Piasecka

07.05.2022 r.

(szkolenie online na platformie ZOOM)Moduł 8


Podstawy rozpoznawania i różnicowania zaburzeń w uczeniu się. Terapia uczniów starszych ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się matematyki (kl. 4-8).

Anna Stankiewicz

19.03.2022 r.

(szkolenie online na platformie ZOOM)Moduł 9


Podstawy rozpoznawania i różnicowania zaburzeń w uczeniu się. Terapia uczniów starszych z dysleksją rozwojową w szkole ponadpodstawowej.

Anna Adryjanek

26.03.2022 r.

(szkolenie online na platformie ZOOM)Moduł 10

Diagnoza i terapia uczniów starszych z dyskalkulią w szkole ponadpodstawowej.


Elżbieta Mielczarek

Violetta Piasecka


wrzesień/październik
2022 r.


Moduł 11


Leworęczność i dysgrafia - teoria, profilaktyka, diagnoza, terapia.

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Małgorzata Rożyńska

08-09.01.2022 r.

(szkolenie online na platformie ZOOM)


Moduł 12

certyfikujący.

Warsztat pracy profesjonalisty - koordynatora modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

Marta Badowska

Magdalena Kownacka


PARTNERZY