Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ


Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Tu bawimy się i uczymy Metodą Dobrego Startu Marty BogdanowiczO uzyskanie certyfikatu Tu bawimy się i uczymy Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

mogą ubiegać się przedszkola ogólnodostępne, integracyjne, specjalne oraz oddziały przedszkolne 
i klasy pierwsze w szkołach. Aby otrzymać certyfikat, przedszkole/szkoła musi spełnić poniższe warunki:

1) zajęcia Metodą Dobrego Startu są regularnie prowadzone przynajmniej w połowie grup istniejących w przedszkolu lub połowie oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych 
w szkole;

2) praca Metodą Dobrego Startu w tych grupach trwa przynajmniej od roku;

3) jedna z osób prowadzących zajęcia otrzymała dyplom ukończenia 100-godzinnego kursu doskonalącego „Metoda Dobrego Startu” prowadzonego według programu zaakceptowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, a pozostałe ukończyły co najmniej jedną sesję tego kursu.

Inne placówki (np. OREW) mogą się ubiegać o certyfikat po spełnieniu kryteriów 2. i 3. oraz kryterium 1. zmienionego zgodnie ze specyfiką placówki. Zmiany te muszą zostać uzgodnione 
z Zarządem Głównym PTD.


Aby uzyskać certyfikat, należy przesłać na adres Polskiego Towarzystwa Dysleksji:

1) kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu „Metoda Dobrego Startu” przez osoby prowadzące zajęcia;

2) prezentację multimedialną w programie PowerPoint dokumentującą przebieg zajęcia przeprowadzonego w każdej z grup pracujących Metodą Dobrego Startu;

3) informacje dotyczące zajęć (krótka charakterystyka grup, okres pracy Metodą Dobrego Startu, częstotliwość zajęć, wykorzystywane programy MDS, własne uwagi i spostrzeżenia).


Ustalenia końcowe:

1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dysleksji podejmie decyzję o przyznaniu certyfikatu Tu bawimy się i uczymy Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz 
i poinformuje o niej dyrekcję placówki w ciągu miesiąca od otrzymania kompletu dokumentów.

2. Certyfikat jest ważny przez dwa lata od daty przyznania.

3. Placówka, która otrzyma certyfikat zostanie wpisana na listę zamieszczoną na stronie internetowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

4. Osoby prowadzące kurs „Metoda Dobrego Startu” (prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz,

mgr Małgorzata Barańska, mgr Ewa Jakacka) zastrzegają sobie prawo do odwiedzania placówek posiadających certyfikat, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.


Zespół współautorów - nauczycieli Metody Dobrego Startu :


Małgorzata Barańska              Marta Bogdanowicz            Ewa Jakacka PARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl