Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ


PRZEDSZKOLE DOBREGO STARTU


Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji


Tu bawimy się i uczymy Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz


O uzyskanie certyfikatu Tu bawimy się i uczymy Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz mogą ubiegać się przedszkola ogólnodostępne, integracyjne, specjalne oraz oddziały przedszkolne i klasy pierwsze w szkołach.


Aby otrzymać certyfikat, przedszkole/szkoła musi spełnić poniższe warunki:


• zajęcia Metodą Dobrego Startu są regularnie prowadzone przynajmniej w połowie grup istniejących w przedszkolu lub połowie oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkole;


• praca Metodą Dobrego Startu w tych grupach trwa przynajmniej od roku;


• jedna z osób prowadzących zajęcia otrzymała dyplom ukończenia 100-godzinnego kursudoskonalącego „Metoda Dobrego Startu” prowadzonego według programu zaakceptowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, a pozostałe ukończyły co najmniejjedną sesję tego kursu.


Inne placówki (np. OREW) mogą się ubiegać o certyfikat po spełnieniu kryteriów 2. i 3. oraz kryterium 1. zmienionego zgodnie ze specyfiką placówki. Zmiany te muszą zostać uzgodnione z Zarządem Głównym PTD.


Aby uzyskać certyfikat, należy przesłać na adres Polskiego Towarzystwa Dysleksji:


• kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu „Metoda Dobrego Startu” przez osoby prowadzące zajęcia;


• prezentację multimedialną w programie PowerPoint dokumentującą przebieg zajęcia przeprowadzonego w każdej z grup pracujących Metodą Dobrego Startu;


• informacje dotyczące zajęć (krótka charakterystyka grup, okres pracy Metodą Dobrego Startu, częstotliwość zajęć, wykorzystywane programy MDS, własne uwagi i spostrzeżenia).


Ustalenia końcowe:


• Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dysleksji podejmie decyzję o przyznaniu certyfikatu Tu bawimy się i uczymy Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz i poinformuje o niej dyrekcję placówki w ciągu miesiąca od otrzymania kompletu dokumentów.


• Certyfikat jest ważny przez dwa lata od daty przyznania.


• Placówka, która otrzyma certyfikat zostanie wpisana na listę zamieszczoną na stronie internetowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji.


• Osoby prowadzące kurs „Metoda Dobrego Startu” (prof. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka) zastrzegają sobie prawo do odwiedzania placówek posiadających certyfikat, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.


Zapraszamy!

PARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl